Darba plāni nedēļai

29.06.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. jūlija līdz 7. jūlijam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

3.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude biedrībā “Centrs Elizabete”

3.07.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

4.07.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

4.07.2017.

Tikšanās ar Īslīces SOS bērnu ciemata vadību par bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

6.07.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

7.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā “Ezermala”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

4.07.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze”

Nedēļas laikā

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojama sniedzēja (fiziskas personas)

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

3.-4.07.2017.

Procesuālu darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

5.07.2017.

Krīzes centra sniegto rekomendāciju izpilde Daugavpils novada sociālajā dienestā

7.07.2017.

Konsultāciju diena Vārkavas novadā

7.07.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

5.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

7.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.06.2020