Darba plāni nedēļai

06.07.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 10. jūlija līdz 14. jūlijam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

10.07.2017.

Dalība Labklājības ministrijas organizētā starpinstitūciju sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Institūciju sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā noteikumi”

10.-11.07.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

11.07.2017.

Tikšanās ar OAK Foundation organizācijas pārstāvjiem par organizācijas programmām par vardarbību pret bērniem

12.07.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros – viedokļa noskaidrošana

12.07.2017.

Dalība bērnu tiesību pārbaudē VSAC „Kurzeme” filiālē “Liepāja”

14.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude biedrībā “Centrs Elizabete”

15.-16.07.2017.

Vidzemes reģiona atbalsta grupa audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

11.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Gaujienas bērnu sociālās aprūpes centrā

Nedēļas laikā

Konsultāciju diena Baltinavas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Nedēļas laikā

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Baltinavas novada pašvaldībā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

11.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte”

12.07.2017.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas jaunatnes lietu speciālistiem

14.07.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu vasaras nometnē

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

12.07.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Liepāja”

14.07.2017.

Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

15.-16.07.2017.

Vidzemes reģiona atbalsta grupa audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020