Darba plāni nedēļai

10.08.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. augusta līdz 18. augustam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

14.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

14.08.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros viedokļa noskaidrošanai

16.08.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros viedokļa noskaidrošanai

17.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Jumis”

17.08.2017.

Domnīca Labklājības ministrijā par semināru rīkošanu bāriņtiesām un sociālajiem darbiniekiem par komunikāciju ar potenciālajiem aizbildņiem, audžuģimenē, un adoptētājiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

16.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rēzeknes bērnu sociālo pakalpojumu centrā

16.08.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salas novada bāriņtiesā

17.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes bērnu sociālo pakalpojumu centrā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

16.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

16.08.2017.

Tikšanās ar Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sociālo darbinieku un Saldus novada bāriņtiesu konkrēta gadījuma risināšanai un par krīzes centra sniegto rekomendāciju izpildi

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

14.08.2017.

Lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā

15.08.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

16.-17.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē ‘Krimulda”

17.08.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020