Darba plāni nedēļai

17.08.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. augusta līdz 25. augustam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

21.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Dobeles novada ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”

21.08.2017.

Tikšanās ar biedrības “Dzīve bez glutēna” vadītāju informācijas noskaidrošanai

21.08.2017.

Starpinstitūciju sanāksme ar Nodibinājuma "Centrs Dardedze" pārstāvjiem, konkrētas ģimenes lietā

22.08.2017.

Dalība PhD dr.Neil Martin seminārā “Iekļaujošās izglītības politika un prakse Lielbritānijā un ASV, speciālo vajadzību izvērtēšanas un iekļaušanas pieejas izglītības iestādēs pirmsskolā un skolā, labā prakse un pieejas”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

22.08.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Višķu bāriņtiesā

24.-25.08.2017.

Dalība administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā Daugavpilī

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

23.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē “Kulinariki”

24.-25.08.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

23.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ventspils sociālās aprūpes namā “Selga”

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

21.08.2017.

Konsultāciju diena Mālpils novadā

21.08.2017.

Tikšanās ar Mālpils novada vidusskolas administrāciju, pedagogiem un darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu izglītības iestādē

23.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

24.08.2017.

Atbalsta grupas apmeklējums audžuģimenēm un aizbildņiem Valmierā

25.08.2017.

Audžuģimeņu pilnveides apmācību apmeklējums Smiltenē

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020