Darba plāni nedēļai

24.08.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 28. augusta līdz 1. septembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

28.08.2017.

Tikšanās ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvjiem par vardarbību pret bērniem Latvijā

29.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jūrmalas pilsētas pašvaldības bērnu namā "Sprīdītis"

30.08.2017.

Iedzīvotāju konsultēšana par bērnu tiesību aizsardzību skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs VBTAI Uzticības tālruņa rīkotās akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

29.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Madonas novada Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”

31.08.2017.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās Latgales reģionālajā atbalsta centrā “Rasas pērles”

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

29.08.2017.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

30.08.2017.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

30.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes ģimenes krīzes centrā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

29.08.2017.

Lietas izskatīšana administratīvā pārkāpuma lietā

31.08.2017.

Dalība Valmieras rajona tiesas sēdē lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu diviem bērniem

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020