Darba plāni nedēļai

15.09.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 18. septembra līdz 22. septembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

18.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

18.09.2017.

Dalība nodibinājuma “Centrs Dardedze” darba grupā par projektu “Bērnu māja” īstenošanu

18.09.2017.

Tikšanās ar audžuģimeni

19.09.2017.

Dalība ekspertu padomes sēdē par projektu “No teorijas uz realitāti - attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērna aizsardzību”

19.09.2017.

Sanāksme Sociālo pakalpojumu aģentūrā deinstitucionalizācijas kontekstā

19.09.2017.

Tikšanās viesģimeņu jautājumos ar "AFS Latvija"

20.09.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs

21.09.2017.

Sanāksme par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

19.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

20.09.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

19.09.2017.

Konsultāciju diena Kokneses novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem

19.09.2017.

Dalība starpinstitucionālajā sēdē Kokneses novadā

20.09.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.09.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

18.-19.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murjāņu sporta ģimnāzijā

20.09.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020