Darba plāni nedēļai

21.09.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 25. septembra līdz 29. septembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

26.09.2017.

Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

27.09.2017.

Dalība Ogres rajona tiesas sēdē

27.09.2017.

Dalība Labklājības ministrijas organizētā domnīcā "Atbildīgi un zinoši vecāki – vai vienmēr bērnam drošas bērnības garants"

27.09.2017.

Tikšanās Labklājības ministrijā par bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

29.09.2017.

Seminārs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

26.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Strautiņu pamatskolā

29.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rikavas pamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

26.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zasas vidusskolā

29.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu nama Mātes un bērna atbalsta centrā “Avotiņi”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

29.09.2017.

Konsultāciju diena Ventspils novada iedzīvotājiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

28.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”

28.09.2017.

Tikšanās ar nodibinājuma „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020