Darba plāni nedēļai

05.10.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. oktobra līdz 13. oktobrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

9.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķekavas vidusskolā

9.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

10.10.2017.

Dalība konferencē „Kāds dārzs ir bērnudārzs”

10.10.2017.

Starpinstitūciju sanāksme Labklājības ministrijā

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

10.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Tilžas internātpamatskolā

10.10.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

10.10.2017.

Konsultāciju diena Pļaviņu novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

13.10.2017.

Konsultāciju diena Pāvilostas novadā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

10.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020