Darba plāni nedēļai

12.10.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 16. oktobra līdz 20. oktobrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

16.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

17.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ādažu vidusskolā

17.10.2017.

Dalība VISC seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

17.10.2017.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisijas sēdē

17.-18.10.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cēsu novada bāriņtiesā

18.10.2017.

Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

19.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

20.10.2017.

Dalība “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem” uzraudzības grupas sanāksmē

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

17.-18.10.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cēsu novada bāriņtiesā

19.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas internātpamatskolā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

17.10.2017.

Dalība seminārā “Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem”

18.10.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas vadītāju un sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimeni un bērniem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas jautājumiem, kā arī konkrētu gadījumu risināšanā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020