Darba plāni nedēļai

20.10.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 23. oktobra līdz 27. oktobrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

23.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 149. pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

23.10.2017.

Sanāksme Labklājības ministrijā par valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanu

24.10.2017.

Tikšanās ar VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” vadītāju par padziļinātās pārbaudes rezultātiem

25.10.2017.

Dalība pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas konferencē, sniedzot informāciju par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

26.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

24.10.2017.

Konsultāciju diena Cesvaines novada iedzīvotājiem un speciālistiem

24.10.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cesvaines novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

27.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

23.10.2017.

Konsultāciju diena Nīcas novada iedzīvotājiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

23.10.2017.

Krīzes centru ieteikumu/ rekomendāciju izpilde Nīcas novadā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

25.10.2017.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novadā

25.10.2017.

Konsultāciju diena Limbažu novadā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020