Darba plāni nedēļai

30.10.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 30. oktobra līdz 3. novembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

30.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 84. vidusskolā

31.10.2017.

Intervija Latvijas Radio par bāriņtiesas darbības jautājumiem

31.10.2017.

Dalība audžuģimeņu forumā par specializēto audžuģimeņu institūta izveidi

1.11.2017.

Tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa priekšnieku par konkrētas situācijas risināšanu

1.11.2017.

Dalība SOS ciematu asociācijas rīkotajā konferencē par ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

1.-2.11.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma internātpamatskolā

3.11.2017.

Tikšanās ar VSAC “Rīga” filiāles “Baldone” vadītāju par padziļinātās pārbaudes rezultātiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

1.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Trapenes pamatskolā

3.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

1.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

3.11.2017.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

30.10.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās ar speciālistiem IeM projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros

1.-2.11.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma internātpamatskolā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

30.10.2017.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novadā

30.10.2017.

Konsultāciju diena Limbažu novadā

1.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Krimulda”

2.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021