Darba plāni nedēļai

03.11.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6. novembra līdz 10. novembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

6.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 85. vidusskolā

6.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes sporta kompleksā

8.11.2017.

Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

8.11.2017.

Dalība starpinstitucionālā sanāksmē Iekšlietu ministrijā par gatavošanos Šengenas novērtēšanai atgriešanas jomā

9.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaivaru pamatskolā

9.11.2017.

Tikšanās ar Latvijas SOS Bērnu ciemata un Īslīces SOS Bērnu ciemata pārstāvjiem par VBTAI pārbaužu metodiku

10.11.2017.

Tikšanās ar Rīgas sociālā dienesta pārstāvjiem par sadarbību ar VBTAI

10.11.2017.

Dalība seminārā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveidei

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

6.11.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

7.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Andreja Upīša Ļaudonas vidusskolā

10.11.2017.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju ikgadējā seminārā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

10.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā bāriņtiesām

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

8.11.2017.

Konsultāciju diena Talsu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

6.11.2017.

Valmieras rajona tiesas sēde lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu diviem bērniem

8.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras SOS bērnu ciematā

9.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājuma “Solis Piebalgā” rehabilitācijas centrā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020