Darba plāni nedēļai

09.11.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. novembra līdz 17. novembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

14.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Stila un modes tehnikumā

14.11.2017.

Tikšanās ar nodibinājumu "Sociālo pakalpojumu aģentūra" par ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

17.11.2017.

Tikšanās ar Rīgas sociālā dienesta pārstāvjiem par sadarbību ar VBTAI

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

14.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stāmerienas pamatskolā

15.11.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lubānas novada bāriņtiesā

17.11.2017.

Konsultāciju diena Dagdas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu jomā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

16.11.2017.

Tikšanās ar Naujenes bērnunama direktori par gadījumu risināšanu

17.11.2017.

Konsultāciju diena Dagdas novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu jomā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

14.11.2017.

Dalība seminārā “Iebildumi un atrunas, kā tos atpazīt un kā rīkoties”

16.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējas

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

15.11.2017.

Lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā

17.11.2017.

Tikšanās ar Cēsu novada pašvaldības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā par gadījuma risināšanu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020