Darba plāni nedēļai

17.11.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. novembra līdz 24. novembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

21.11.2017.

Konsultāciju diena Rundāles novadā

21.11.2017.

Tikšanās LM ar labdarības maratona "Dod pieci" un atbalsta programmas "Plecs audžuģimeņu attīstības jautājumā" organizētājiem

21.11.2017.

Tikšanās Valsts probācijas dienestā jautājumā par darba grupu vadīšanu konferencē "Dzimumnoziegums un MĒS"

21.11.2017.

Tikšanās LM ar Rīgas bāriņtiesu par deinstitucionalizācijas jautājumiem

22.11.2017.

Tikšanās ar VSAC “Kurzemes un VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā par administratīvā pārkāpuma lietām, ko vadīs tiesnesis Juris Stukāns, dalība ikmēneša darba seminārā

23.11.2017.

Dalība Valsts probācijas dienesta rīkotajā konferencē "Dzimumnoziegums un MĒS"

24.11.2017.

Dalība Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Labklājības ministriju, Ziemeļvalstu Ministru padomi un nodibinājumu “Centrs Dardedze” organizētā diskusijā par Bērnu mājas modeli un tā lomu bērnam draudzīga kriminālprocesa nodrošināšanā

24.11.2017.

Metodiskā diena ar Skrīveru novada bāriņtiesu

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

21.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stāmerienas pamatskolā

22.11.2017.

Tikšanās administratīvās pārkāpuma lietas ietvaros

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā par administratīvā pārkāpuma lietām, ko vadīs tiesnesis Juris Stukāns, dalība ikmēneša darba seminārā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā par administratīvā pārkāpuma lietām, ko vadīs tiesnesis Juris Stukāns, dalība ikmēneša darba seminārā

24.11.2017.

Tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem par reģionālā skolēnu foruma organizēšanu

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

22.11.2017.

Tikšanās ar Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un filiāles “Liepāja” vadību par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā par administratīvā pārkāpuma lietām, ko vadīs tiesnesis Juris Stukāns, dalība ikmēneša darba seminārā

24.11.2017.

Tikšanās ar Liepājas privātsākumskolas “Varavīksne” audzēkņiem par bērnu tiesību, pienākumu un atbildības jautājumiem

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

21.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks”

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā par administratīvā pārkāpuma lietām, ko vadīs tiesnesis Juris Stukāns, dalība ikmēneša darba seminārā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020