Darba plāni nedēļai

24.11.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. novembra līdz 1. decembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

27.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra filiālē “Eleja”

27.11.2017.

Dalība sanāksmē IeM informācijas centrā par audžuģimeņu informācijas sistēmas izveidi

29.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

29.11.2017.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes sēdē

30.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Carnikavas pamatskolā

30.11.2017.

Krīzes komandas apmācība

30.11.2017.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisijas sēdē

30.11.2017..

Starpinstitūciju sanāksme Valsts probācijas dienestā personu lietā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

28.11.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

28.11.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dagdas novada bāriņtiesā

30.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

28.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Daugavpils bērnunamā – patversmē “Priedīte”

28.11.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dagdas novada bāriņtiesā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

28.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

30.11.2017.

Dalība seminārā par grozījumiem Darba likumā

30.11.2017.

Tikšanās ar Liepājas vispārizglītojošo iestāžu pašpārvaldes prezidenti par kustības “Draudzīga skola” ietvaros plānoto reģionālo forumu

1.12.2017.

Dalība Biedrības Centrs MARTA Liepājas filiāle sadarbībā ar Ziemeļu Ministru Padomi, Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Somijas vēstniecību Rīgā organizētajā seminārā “Vardarbība pret sievieti. Sociālā darbinieka loma un sadarbība ar citām institūcijām. Somijas pieredze un risinājumi Liepājā” seminārā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

30.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienībā „Krācītes”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.02.2020