Darba plāni nedēļai

01.12.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 4. decembra līdz 8. decembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

4.12.2017.

Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

4.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē

5.12.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārs

5.12.2017.

Tikšanās ar Valsts sociālā aprūpes centra “Latgale” un filiāles “Kalkūni” administrāciju par izpētes rezultātiem filiālē “Kalkūni”

6.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Majoru vidusskolā

7.12.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC “Rīga” filiālē “Baldone”

7.12.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās sadarbībā ar Konsultatīvo nodaļu konkrēta gadījuma risināšanai

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

5.12.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārs

7.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

5.12.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārs

5.12.2017.

Tikšanās ar Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” un Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalkūni” administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

8.12.2017.

Kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālais forums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

5.12.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārs

6.12.2017.

Kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālais forums sadarbībā ar Liepājas izglītības iestāžu skolēniem un Liepājas Jauniešu māju

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

4.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras 5. vidusskolā

5.12.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārs

6.12.2017.

Kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālais forums

7.12.2017.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2020