Darba plāni nedēļai

08.12.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 11. decembra līdz 15. decembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

11.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 75. vidusskolā

11.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Majoru vidusskolā

11.12.2017.

Dalība Labklājības ministrijas diskusijā par sociālo darbinieku ētikas jautājumiem publiskajā telpā

11.12.2017.

Tikšanās LM par bāriņtiesu darba uzraudzību pilveidošanu

13.12.2017.

Dalība krīzes komandas apmācībās

14.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zolitūdes ģimnāzijā

14.12.2017.

Starpinstitūciju sanāksme ar Valkas novada bāriņtiesu konkrētā ģimenes lietā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

12.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zilupes vidusskolā

14.12.2017.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

13.12.2017.

Konsultāciju diena Viesītes novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem

13.12.2017.

Tikšanās ar Rites pamatskolas audzēkni saistībā ar iesnieguma izskatīšanu

13.12.2017.

Tikšanās ar Viesītes vidusskolas audzēkņa vecāku par saņemtās informācijas izskatīšanu

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

11.12.2017.

Konsultāciju diena Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

14.12.2017.

Sadarbības ietvaros dalība Liepājas pilsētas domes organizētajā gada noslēguma pasākumā

15.12.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

12.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Centrs Valdardze”

14.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā "Umurga", ģimenes atbalsta centrā

15.12.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020