Darba plāni nedēļai

14.12.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 18. decembra līdz 22. decembrim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

18.12.2017.

Tikšanās ar Rīgas 96. vidusskolas administrāciju

18.12.2017.

Intervija Latvijas radio 4 par audžuģimeņu jautājumiem

19.12.2017.

Sanāksme Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā

19.12.2017.

Sanāksme Labklājības ministrijā par bērnu nodošanas citas personas aprūpē jautājumiem

20.12.2017.

Tikšanās ar Talsu novada domes un Talsu novada bāriņtiesas pārstāvjiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

18.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā

19.12.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murmastienes pamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

19.12.2017.

Dalība Daugavpils pilsētas domes prezentācijā par attīstības plāniem sociālajā jomā

19.-20.12.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.-21.12.2017.

Dalība Labklājības ministrijas organizētās atbalsta komandas darbā VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”

21.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

19.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude “Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā”

20.12.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Centrs Valdardze”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020