Darba plāni nedēļai

05.01.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 8. janvāra līdz 12. janvārim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

8.01.2018.

Tikšanās bērnu viedokļa noskaidrošanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

9.01.2018.

Tikšanās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā bērnu viedokļa noskaidrošanai

9.01.2018.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides mācību programmā Bērnu tiesību aizsardzībā

10.01.2018.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

10.01.2018.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

10.01.2018.

Sanāksme Tieslietu ministrijā par advokāta procesu

11.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ebreju privātajā vidusskolā “Habad”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

9.01.2018.

Konsultāciju diena bērnu tiesību aizsardzības jomā Ludzas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

10.01.2018.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

11.01.2018.

Tikšanās procesuālo darbību veikšanai (administratīvā protokola sastādīšana) administratīvā pārkāpuma lietā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

10.01.2018.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

8.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salienas vidusskolā

10.01.2018.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

8.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils 6. vidusskolā

10.01.2018.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru darba seminārā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020