Darba plāni nedēļai

12.01.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 15. janvāra līdz 19. janvārim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

15.01.2018.

Tikšanās Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem bērnu viedokļa noskaidrošanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

16.01.2018.

Iepazīšanās ar konkrētu lietu materiāliem Rīgas bāriņtiesā

16.01.2018.

Sanāksme Labklājības ministrijā par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā

16.-17.01.2018.

Tikšanās Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā bērnu viedokļa noskaidrošanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

17.01.2018.

Starpinstitucionāla tikšanās sadarbībā ar VBTAI Konsultatīvo nodaļu konkrēta bērna problēmsituācijas risināšanai

17.01.2018.

Dalība starpinstitūciju sanāksmē konkrētā ģimenes lietā

18.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ebreju privātajā vidusskolā “Habad”

18.01.2018.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides mācību programmā Bērnu tiesību aizsardzībā

19.01.2018.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrēta bērna problēmsituācijas risināšanai

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

16.-17.01.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvo pārkāpumu lietās Viesītes vidusskolā

19.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Varakļānu mākslas un mūzikas skolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

15.01.2018.

Dalība Labklājības ministrijas organizētās atbalsta komandas darbā VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni”

16.-17.01.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvo pārkāpumu lietās Viesītes vidusskolā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

16.01.2018.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” pārstāvjiem par iespējamiem risinājumiem darbā ar nepilngadīgajiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu bez biļetes

16.01.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Valsts probācijas dienesta, bāriņtiesu, sociālā dienesta, izglītības iestādes un Valsts policijas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanai

17.01.2018.

Tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem informācijas noskaidrošanai

19.01.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas pilsētas bāriņtiesas, sociālā dienesta pārstāvjiem un privātpersonu konkrēta gadījuma risināšanai

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

16.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.01.2021