Darba plāni nedēļai

18.01.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 22. janvāra līdz 26. janvārim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

22.01.2018.

Tikšanās Majoru vidusskolā bērnu viedokļa noskaidrošanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

23.01.2018.

Tikšanās ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pārstāvjiem

16.01.2018.

Sanāksme Labklājības ministrijā par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā

25.01.2018.

Starpinstitūciju sanāksme konkrētā ģimenes lietā

26.01.2018.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides mācību programmā Bērnu tiesību aizsardzībā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

24.01.2018.

Tikšanās ar bērna vecāku un izglītības iestādi konkrēta gadījuma risināšanai

24.01.2018.

Tikšanās Varakļānu vidusskolā bērnu viedokļa noskaidrošanai

25.01.2018.

Tikšanās Stāmerienas pamatskolā procesuālo darbību veikšanai administratīvā pārkāpuma lietās

25.01.2018.

Konsultāciju diena Krāslavas novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem

25.01.2018.

Tikšanās ar Krāslavas novada domes vadību par bērnu tiesību jautājumiem, aktualitātēm bāriņtiesu darbā un audžuģimeņu jautājumiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

23.-24.01.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvo pārkāpumu lietās

25.01.2018.

Konsultāciju diena Krāslavas novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem

25.01.2018.

Tikšanās ar Krāslavas novada domes vadību par bērnu tiesību jautājumiem, aktualitātēm bāriņtiesu darbā un audžuģimeņu jautājumiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

23.01.2018.

Tikšanās ar Liepājas Ezerkrasta sākumskolas bērniem par savstarpējām attiecībām klasē

23.01.2018.

Tikšanās ar Liepājas Ezerkrasta sākumskolas bērnu vecākiem par bērnu savstarpējām attiecībām klasē

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

24.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Amatas pamatskolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020