Darba plāni nedēļai

25.01.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 29. janvāra līdz 2. februārim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

29.01.2018.

Tikšanās Rīgas Domes Labklājības departamentā par bērnu vecumā līdz 3 gadiem ārpusģimenes aprūpes jautājumiem

30.01.2018.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

30.01.2018.

Tikšanās ar pētnieci, kura sadarbībā ar LM veikusi pētījumu par elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu Latvijā

31.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salaspils 2. vidusskolā

1.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

2.02.2018.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides mācību programmā Bērnu tiesību aizsardzībā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

29.01.2018.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

31.01.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā

2.02.2018.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Riebiņu novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

30.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

31.01.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvo pārkāpumu lietās

2.02.2018.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Riebiņu novada bāriņtiesā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

30.01.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Zantes ģimenes atbalsta centrs”

1.02.2018.

Tikšanās Ventspils 6. vidusskolā procesuālo darbību veikšanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

30.01.2018.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valmieras SOS Bērnu ciematā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020