Darba plāni nedēļai

15.02.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. februāra līdz 23. februārim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

20.02.2018.

Dalība atbalsta komandas darbā SAC “Rīga” filiālē “Rīga”

20.02.2018.

Tikšanās ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju bāriņtiesu darbības jautājumos

21.02.2018.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salaspils novada bāriņtiesā

22.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude biedrībā “Peldēšanas klubs Ogre”

22.02.2018.

Konsultāciju diena Engures novada speciālistiem un iedzīvotājiem

22.02.2018.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās

23.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē “Burtu pasaulīte”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

19.02.2018.

Tikšanās ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieku par bērnu tiesību jautājumiem

19.-23.02.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā

20.02.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni” par gadījuma risināšanu

22.02.2018.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

20.02.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni” par gadījuma risināšanu

22.02.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā

23.02.2018.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības speciālistiem par gadījuma risināšanu

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

19.02.2018.

Tikšanās ar Liepājas audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalsta grupas dalībniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību jomā

19.-23.02.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā

21.02.2018.

Dalība seminārā “Datu drošība: kā pasargāt uzņēmuma un privātpersonu datus

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

19.-23.02.2018.

Procesuālo darbību veikšana divās administratīvo pārkāpumu lietās

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019