Darba plāni nedēļai

23.02.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 26. februāra līdz 2. martam, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

27.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude modeļu aģentūrā “Freya Models”

27.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķeipenes pamatskolā

28.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

28.02.2018.

Tikšanās Veselības ministrijā

1.03.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”

2.03.2018.

Dalība konferencē "Cilvēks. Valsts. Likums. Kā sarunāties nākamajā simtgadē?"

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

27.02.2018.

Tikšanās ar Tiskādu bērnu nama sociālo darbinieci par jautājumiem, kas saistīti ar ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem

27.02.2018.

Konsultāciju diena Daugavpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu jomā

28.02.2018.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Nautrēnu vidusskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

27.02.2018.

Konsultāciju diena Daugavpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

27.02.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas pilsētas Valsts probācijas dienesta, Liepājas cietuma, Sociālā dienesta, bāriņtiesas, Izglītības pārvaldes, Valsts policijas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanai

27.02.2018.

Tikšanās ar fizisku personu viedokļa noskaidrošanai un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai administratīvā pārkāpuma lietā

2.03.2018.

Tikšanās ar fizisku personu administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai administratīvā pārkāpuma lietā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

28.02.2018.

Tikšanās ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu starpinstitucionālo sadarbības grupu pārstāvjiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu pašvaldībās

28.02.2018.

Procesuālo darbību veikšana divās administratīvo pārkāpumu lietās

2.03.2018.

Konsultāciju diena Kocēnu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020