Darba plāni nedēļai

15.03.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. marta līdz 23. martam, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

19.03.2018.

Tikšanās ar LU pārstāvjiem projekta “Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai” ietvaros

19.03.2018.

Tikšanās ar Ķekavas novada sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanai

19.03.2018.

Tikšanās/ konsultācija ar privātpersonu konkrētas lietas ietvaros

23.03.2018.

Procesuālās darbības administratīvā pārkāpuma lietā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

22.03.2018.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

21.03.2018.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības speciālistiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.03.2018.

Dalība Valsts probācijas dienesta organizētajā starpinstitucionālajā sanāksmē

20.03.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā – administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

22.03.2018.

Procesuālo darbību veikšana administratīvā pārkāpuma lietā – administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.09.2020