Darba plāni nedēļai

29.03.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. aprīļa līdz 6. aprīlim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

6.04.2018.

Tikšanās ar SIA “Jampadracis” administrāciju

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

4.04.2018.

Tikšanās ar Naujenes bērnu nama direktori par plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

4.04.2018.

Tikšanās ar Naujenes bērnu nama direktori par plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

5.04.2018.

Dalība Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas vecāku un skolotāju kopsapulcē ar prezentāciju par audžuģimenēm

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

3.04.2018.

Dalība starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas pilsētas Valsts probācijas dienesta, Liepājas cietuma, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Izglītības pārvaldes, Valsts policijas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanai

4.04.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas pilsētas Sociālā dienesta un Liepājas 8. vidusskolas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanai

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

3.04.2018.

Lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā – administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

4.-9.04.2018.

Lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā – lēmuma sagatavošana administratīvā pārkāpuma lietā un tā nosūtīšana lietas dalībniekiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.09.2020