Darba plāni nedēļai

05.04.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. aprīļa līdz 13. aprīlim, 2018.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

9.04.2018.

Tikšanās ar Ogres Basketbola skolas vadītāju

10.04.2018.

Dalība starpinstitūciju sanāksmē konkrētā ģimenes lietā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

10.04.2018.

Konsultācijas diena Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

10.04.2018.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes, Ventspils 6. vidusskolas, Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvjiem konkrētu gadījumu risināšanai

12.04.2018.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas Bāriņtiesas speciālistiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

9.04.2018.

Lietvedības nodrošināšanā administratīvā pārkāpuma lietā – Administratīvā pārkāpuma lietā lēmuma sagatavošana un nosūtīšana lietas dalībniekiem

10.04.2018.

Dalība Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētas bezmaksas 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā valsts un pašvaldību speciālistiem apmācībās

11.04.2018.

VBTAI organizēta tikšanās ar Rūjienas novada Sociālā dienesta speciālistiem, Rūjienas novada bāriņtiesas darbiniekiem, kā arī divām privātpersonām, lai risinātu izveidojušos situāciju par konkrēta bērna tiesību aizsardzību

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.09.2020