Darba plāni nedēļai

23.11.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 26.novembra līdz 30.novembrim, 2007

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

26.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Mūzikas internātvidusskolā

 

27.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 47.viduskolā

 

27.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzirciema speciālajā internātpamatskolā.

 

28.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Narkoloģijas Valsts Aģentūras Motivācijas nodaļā

 

28.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Carnikavas speciālajā internātpamatskolā

 

29.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaivaru pamatskolā

 

29.11.2007.

Dalība „Azartspēļu nozares uzraudzība Latvijā un Eiropā-pieredze un attīstības iespējas” konferencē

 

29.11. - 30.11.2007.

Dalība konferencē „Sociālā pedagoga un klašu audzinātāju sadarbība. Inovācijas darbā”

 

29.11.2007.

Tikšanās ar Bauskas 1.vidusskolas 6.klašu skolotājiem un audzinātāju par bērnu tiesību nodrošināšanu skolā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

28.11.2007.

Īvandes un Padures pagasta audžuģimeņu apsekošana, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultanti

 

28.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja”

 

28.11.2007.

Tikšanās ar vecākiem Pelču pamatskolā par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

29.11.2007.

Ventspils 2.vidussskolā tiks veikta atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

29.11.2007.

Tikšanās ar Ventspils sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, par darbu ar atkarībā nonākušiem bērniem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

26.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ņinas Kazules ģimenē Druvienas pagastā

 

26.11.2007.

Dalība Madonas rajona audžuģimeņu un aizbildņu gada noslēguma tikšanās

 

27.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepnas internātpamatskolā

 

30.11.2007.

Dalība psihoterapeita Viestura Rudzīša psihodramatiskajā izrādē „Dejas ar krēsliem” Gulbenes Kultūras centrā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

26.11.2007.

Reids pa Saldus pilsētas bērnu un jauniešu pulcēšanās vietām ar mērķi noskaidrot vai tajās bez pieaugušo uzraudzības neuzturas mazgadīgas personas, kā arī noskaidrot situāciju par bērnu drošību uz ielām (sadarbībā ar Saldus pilsētas Pašvaldības policiju)

 

26.11.2007.

Konsutāciju diena Saldū (sadarbībā ar Saldus pilsētas domi)

 

27.11.2007.

Tikšanās ar Saldus rajona Zaņas un Pampāļu pagastu sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībās (sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti L.Bergmani)

 

27.11.2007.

Seminārs, sadarbībā ar Liepājas rajona pašvaldību, Aizputes aizbildņiem un vecākiem par: viņu statusu, pienākumiem un tiesībām; aizbildnībā, audžuģimenē vai adopcijā nodota bērna statuss, tiesības un pienākumi; sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, invalīdiem; sociālās palīdzības, veselības aprūpes un izglītības iestāžu tīkls

 

28.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus sākumskolā, sadarbībā ar inspekcijas psihologu M.Sorokinu

 

30.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepājas speciālajā internātpamatskolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

28.11.2007.

Seminārs Cēsu rajona pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu attiecīgajās iestādēs

 

30.11.2007.

Tikšanās ar Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centra – internāta administrāciju un darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu iestādēs, sadarbībā ar inspekcijas psihologu M.Sorokinu

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

26.11.2007.

Tikšanās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas pedagogiem par skolēnu un skolotāju tiesībām un pienākumiem

 

27.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sēlpils pamatskolā

 

27.11.2007.

Tikšanās ar Sēlpils pamatskolas skolēniem par tiesību, pienākumu un drošības jautājumiem

 

27.11.2007.

Tikšanās ar Sēlpils pašvaldības speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā un darbu ar riska un nelabvēlīgajām ģimenēm

 

28.11.2007.

Tikšanās ar Ilūkstes 2.vidusskolas skolēnu vecākiem par skolēnu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

28.11.2007.

Tikšanās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas 4.-6.klašu skolēniem par tiesībām, pienākumiem un atbildību

 

29.11.2007.

Reids jauniešu izklaides vietās Daugavpilī sadarbībā ar Daugavpils policiju

 

30.11.2007.

Tikšanās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem par tiesībām, pienākumiem un atbildību

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

26.11.2007.

Pamūšas speciālajā internātpamatskolā, tikšanās ar audzēkņu vecākiem par bērnu drošību, vecāku pienākumiem un tiesībām

 

27.11.2007.

Lielplatones speciālajā internātpamatskolā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude, atsaucoties uz saņemto sūdzību par emocionālu vardarbību audzēkņu vidū

 

28.11.2007.

Bauskas 2.vidusskolā tikšanās ar audzēkņu vecākiem par bērnu drošību, vecāku pienākumiem un tiesībām

 

28.11.2007.

Vecumnieku pagasta sociālajā dienestā, tikšanās ar pagasta audžuvecākiem, nolūkā informēt par inspekcijas darbību un funkcijām, kā arī par audžuvecāku pienākumiem un tiesībām

 

28.11.2007.

Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldē ikmēneša konsultāciju diena Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

28.11.2007.

Jelgavas 4.vidusskolā inspektoru dalība pasākumā „Drošības dienas” sadarbībā ar Jelgavas bērnu tiesību aizsardzības speciālisti L.Vilcāni un Jelgavas RPP

 

29.11.2007.

Bauskas 1.vidusskolā tikšanās ar 6.klašu skolotājiem par skolotāju pienākumiem un tiesībām

 

30.11.2007.

Zaļenieku arodvidusskolā bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude

 

30.11.2007.

Jelgavas izglītības pārvaldē tikšanās ar Jelgavas skolu direktoriem, nolūkā informēt par inspekcijas darbību un funkcijām, kā arī piedāvāt metodisko palīdzību

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

27.11.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Tiskādu sanatorija internātpamatskolā

 

28.11.2007.

Tikšanās ar Viļānu un Dekšāru bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā, audžuģimeņu apsekošana šajās pašvaldībās

 

30.11.2007.

Dalība Kaunatas vidusskolas vecāku sapulcē par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām, pienākumiem un sadarbību: par bērnu drošību iestādēs, mājās, ārpus mājām, uz ceļiem; tikšanās ar Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā, audžuģimeņu apsekošana šajā pašvaldībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020