Darba plāni nedēļai

10.12.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 10.decembra līdz 16.decembrim, 2007

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

10.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas 5. speciālajā internātskolā

 

10.12.2007.

Ģimenes apsekošana kopā ar Lielvārdes sociālā dienesta darbinieci Lielvārdē

 

11.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Herdera vidusskolā

 

11.12.2007.

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā tikšanās ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra darbiniekiem. Darba grupa

 

12.12.2007.

Vaivaru pamatskolā tikšanās ar direktori un sūdzības iesniedzēju

 

13.12.2007.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Tukuma speciālā internātpamatskolā

 

13.12.2007.

Rīgas 165. pirmskolas izglītības iestādē tikšanās ar vadītāju un sūdzības iesniedzēju

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

10.12.2007.

Turlavas pamatskolā tikšanās ar audzēkņiem par tiesību un pienākumu jautājumiem. Tiks demonstrēta filma „Bars”

 

11.12.2007.

Kuldīgas pilsētas pamatskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

12.12.2007.

Bērnu namā „Stikli” tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

10.12.2007.

Tikšanās ar Annas pagasta padomes bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem pašvaldības teritorijā

 

11.12.2007.

Tikšanās ar Jaungulbenes un Līgo pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālajiem darbiniekiem par pašvaldības darbībām nodrošinot pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu tiesības

 

13.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

10.12.2007.

Atbalsta seminārs Valkas rajona audžuģimenēm

 

12.12.2007.

Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā atrodošos datorspēļu salonu, spēļu zāļu apsekošana

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

11.12.2007.

Dalība Jēkabpils rajona tiesas sēdē civillietā par R.Zelča prasību pret Z.Zilveri par viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu

 

11.12.2007.

Tikšanās ar Viesītes pilsētas domes speciālistiem un audžuģimenēm sadarbībā ar BĢL ministrijas konsultanti

 

12.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

12.12.2007.

Tikšanās ar Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” audzēkņiem par drošības jautājumiem

 

13.12.2007.

Seminārs Daugavpils 7.pamatskolas pedagogiem „Izpratnes veidošana par skolēnu pienākumu un tiesību izpildi. Konflikti, to risināšana. Vardarbība pret bērnu ģimenē un skolā. Iepazīšanās ar sadarbības veidošanas iespējām ar sociālām institūcijām bērnu audzināšanas jautājumos”

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

11.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Sociālās rehabilitācijas un krīzes centrā „Elizabete”

 

12.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naudītes pamatskolā

 

13.12.2007.

Bērnu namā-patversmē „Annele” tikšanās ar bērnu nama darbiniekiem, lai sniegtu metodisko palīdzību darbā ar bērniem, kuri klaiņo un neapmeklē skolu

 

13.12.2007.

Ikmēneša konsultāciju diena Dobeles pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

11.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Viļānu vidusskolā

 

12.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ilzeskalna pamatskolā

 

16.12.2007.

Dalība audžuģimeņu atbalsta seminārā Latgales reģiona audžuģimenēm

 

 

CĒSIS

(Cēsis)

 

12.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Veselavas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

14.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

10.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rudes pamatskolā

 

13.12.2007.

Seminārs bērnu tiesību ievērošanā un vajadzību nodrošināšanā izglītības iestādē „Dažādi bērni vienā pasaulē”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020