Darba plāni nedēļai

17.12.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 17.decembra līdz 21.decembrim, 2007

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

18.12.2007.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bebru internātpamatskolā

 

18.12.2007.

Rīgā dalība Pašvaldību konsultāciju centra rīkotajā profesionālās pilnveides kursā „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurās izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību”

 

19.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Modeļu aģentūrā

 

20.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pestīšanas armijas Leontīnes Gorkšas vārdā nosauktais bērnu namā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

17.12.2007.

Rudbāžu sanatorijas internātskolā tiks veikta bērnu personas lietu pārbaude

 

18.12.2007.

Mazirbes speciālajā internātpamatskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

18.12.2007.

Rīgā dalība Pašvaldību konsultāciju centra rīkotajā profesionālās pilnveides kursā „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurās izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību”

 

19.12.2007.

Kandavas internātvidusskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

17.12.2007.

Tikšanās ar Gulbenes rajona policijas pārvaldes atbildīgo amatpersonu izglītības jomā Ingu Timofejevu

 

17.12.2007.

Dz. Studenta Administratīvās lietas izskatīšana

 

19.12.2007.

Dalība Alūksnes rajona audžuģimeņu gada noslēguma seminārā

 

19.12.2007.

Dalība Balvu rajona bāriņtiesu gada noslēguma seminārā

 

20.12.2007.

Daldība Gulbenes pilsētas domes organizētajā diskusijā par nepilngadīgo kārtības normu ievērošanu sabiedriskajās vietās, atbildīgo amatpersonu kopīgi plānotajiem reidiem 2008.gadā, sadarbību ar vecākiem

 

21.12.2007.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti I.Upi tikšanās ar Šķilbēnu pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju par trīs ģimeņu situācijām

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.12.2007.

Tikšanās ar Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” administrāciju un SKII „Naukšēni” ievietotā puiša māti

 

18.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Valmieras bērnu SOS ciematā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

16.12.2007.

Dalība audžuģimeņu atbalsta pasākumā Latgales reģiona audžuģimenēm

 

18.12.2007.

Dalība profesionālās pilnveides kursos „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurš izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību” Rīgā

 

18.12.2007.

Audžuģimeņu apsekošana Krāslavas rajona Dagdas pilsētā un Robežnieku pagastā sadarbībā ar BĢL ministrijas konsultanti

 

18.12.2007.

Tikšanās ar Robežnieku pašvaldības speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 

19.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

 

20.12.2007.

Gada noslēguma seminārs reģiona Izglītības pārvalžu bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

17.12.2007.

Bauskas rajona padomē tikšanās ar padomes priekšsēdētāju A.Okmani, lai pārrunātu situāciju bērnu namā-patversmē „Annele””, kā arī vienotos par darba grupu vai tālāku rīcību situācijas uzlabošanai

 

18.12.2007.

Dalība pašvaldību konsultāciju centra rīkotajos profesionālās pilnveides kursos „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurās izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību” Rīgā

 

19.12.2007.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.12.2007.

Dalība pašvaldību konsultāciju centra rīkotajos profesionālās pilnveides kursos „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurās izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību” Rīgā

 

18.12.2007.

Tikšanās ar Valsts Izglītības inspektoru J.Laizānu par situāciju Viļānu vidusskolā

 

19.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aglonas vidusskolā

 

21.12.2007.

Rēzeknes audžuģimeņu apsekošana sadarbībā ar BĢLM konsultanti

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

17.12.2007.

Sadarbībā ar Medzes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci tiks veikta atkārtota ģimenes sadzīves apstākļu noskaidrošana

 

17.12.2007.

Dalība Liepājas tiesā, kur tiks izskatīta lieta par kādu tēva un dēla saskarsmes tiesību izpildes gadījumu, kurā bija izcēlies konflikts starp bērna māti un tiesas izpildītāju, kas notika pirmsskolas izglītības iestādē bērnu klātbūtnē

 

18.12.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus profesionālajā arodvidusskolā

 

20.12.2007.

Tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas skolēnu, viņa vecākiem un klases audzinātāju, skolas administrāciju un policijas pārstāvi, gadījuma risināšanā, nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020