Darba plāni nedēļai

11.01.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 14.janvāra līdz 18.janvārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

14.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunsātu pamatskolā

 

15.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude Rīgas Lastādijas internātvidusskolā

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

15.01.2008.

Bērnu namā „Selga” tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

14.01.2008.

Konsultācijas Bērzu pamatskolas administrācijai par bērnu tiesībām, pienākumiem, sadarbību ar vecākiem un atbildīgajām institūcijām

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

17.01.2008.

Tikšanās ar Alūksnes vidusskolas skolas skolēniem par aktuāliem bērnu tiesību un pienākumu jautājumiem

 

18.01.2008.

Dalība Gulbenes rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā par 2007.gada rajona izglītības iestādēs veikto bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem

 

18.01.2008.

Dalība Madonas rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā – par 2007.gada rajona izglītības iestādēs veikto bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

15.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

 

17.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras rajona bērnu un ģimenes atbalsta centrā „Pārgauja”

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

14.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Hokeja klubā

 

15.01.2008.

Tikšanās ar Viesītes pilsētas bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem, kā arī ar audžuģimenēm un aizbildņiem par sadarbības jautājumiem bērnu tiesību nodrošināšanā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Aizbildņu un audžuģimeņu nodaļas konsultanti I.Upi

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

17.01.2008.

Auces vidusskolā, tikšanās ar Dobeles rajona izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā

 

17.01.2008.

Zebrenes pamatskolā, tikšanās ar skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem un ar skolēnu vecākiem par vecāku tiesībām un pienākumiem

 

18.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas rajona ģimeņu atbalsta centrā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

15.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

18.01.2008.

Ludzas rajona Malnavas pagasta audžuģimenes apsekošana sadarbībā ar konsultanti un pagasta bāriņtiesu

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

15.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolā

 

16.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”

 

18.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

15.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu 2.pamatskolā

 

16.01.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

 

17.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu un ģimenes atbalsta centrā „Allaži”

 

18.01.2008.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas „Centra ielu bērniem no sociālā riska ģimenēm” darbiniekiem par sadarbību un bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020