Darba plāni nedēļai

18.01.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 21.janvāra līdz 25.janvārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

21.01.2008.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas Sanatorijas internātskolā

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 49.vidusskolā

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ogres 1.vidusskolā

 

23.01.2008.

Tikšanās ar Vaiņodes internātpamatskolas direktoru un atbalsta personālu

 

24.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salaspils 1.vidusskolā

 

24.-25.01.2008.

Piedalīšanās Policijas Akadēmijas rīkotajā konferencē „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”

 

25.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 13.vidusskolā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

23.01.2008.

Alsungas vidusskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

25.01.2008.

Kuldīgā tikšanās ar Kuldīgas rajona Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

25.01.2008.

Ventspils rajona Tārgales pagastā tikšanās ar Ventspils rajona Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

21.01.2008.

Tikšanās ar Balvu bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšanu pašvaldībā un to realizēšanu

 

21.01.2008.

Piedalīšanās Madonas rajona audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta grupas nodarbībās – par sociālajām garantijām, sociālās palīdzības jautājumiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tilžas vidusskolā

 

23.01.2008.

Piedalīšanās Madona ģimnāzijas vecāku sapulcē par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

24.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes vidusskolā

 

25.01.2008.

Tikšanās ar Stradu pamatskolas direktori un Stradu pagasta atbildīgajām amatpersonām par konfliktsituācijas risinājuma variantiem un veicamajām aktivitātēm, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību skolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

22.01.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona Izglītības pārvaldes pārstāvi un Valmieras rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem Valmieras rajona izglītības iestādēs un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

23.01.2008.

Tikšanās ar J.Neikena Dikļu pamatskolas skolēniem

 

23.01.2008.

Tikšanās ar Limbažu rajona pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu pirmskolas izglītības iestādēs

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

22.01.2008.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētāju H.Soldatjonoku, Administratīvās komisijas priekšsēdētāju V.Dubinu un pašvaldības un valsts policijas pārstāvjiem par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem Daugavpilī

 

23.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā sadarbībā ar inspekcijas psihologiem

 

25.01.2008.

Tikšanās ar Daugavpils rajona padomes pārstāvjiem par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem Daugavpils rajona pašvaldībās

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Iecavas internātpamatskolā

 

22.01.2008.

Zālītes speciālajā internātpamatskolā kampaņa „Stopēt bīstami”

 

23.01.2008.

Rehabilitācijas centrā „Ābele” starpprofesionāļu tikšanās par situāciju un iestāžu darbību bērnu atkarību izraisošo vielu lietošanas gadījumos, sniegto palīdzību un detoksikāciju, kā arī vienoties par vienotu turpmāko darbību minētajā jautājumā

 

24.01.2008.

Naudītes pagasta padomē starpprofesionāļu tikšanās par Naudītes pagasta jauniešu zemisku attieksmi pret apkārtējiem iedzīvotājiem

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes 4.vidusskolā

 

23.01.2008.

Tikšanās ar Griškānu pagasta bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem un pagasta vadītāju par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

25.01.2008.

Tikšanās ar Ozolaines pagasta bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem. un pagasta vadītāju par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

22.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Liepājas internātpamatskolā

 

23.01.2008.

Tikšanās ar Saldus pilsētas un rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspektoriem par aktualitātēm bērnu tiesību nodrošināšanā

 

23.01.2008.

Tikšanās ar Saldus pilsētas un rajona izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba 2007.gada rezultātiem, 2008.gada darba prioritātēm, par dažādu institūciju kompetenci bērnu tiesību nodrošināšanā

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

23.01.2008.

Piedalīšanās Cēsu rajona bāriņtiesu seminārā

 

24.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu un ģimenes atbalsta centrā „Allaži”

 

25.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tautas skolā „99 balti zirgi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020