Darba plāni nedēļai

28.01.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 28.janvāra līdz 1.februārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

28.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

 

29.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestādē

 

29.01.2008.

Darba grupa par bērnu eseju konkursu organizāciju

 

30.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 32.vidusskolā

 

31.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aizkraukles speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

 

01.02.2008.

Inspektoru tikšanās ar bērnu un jauniešu centra „Imanta” vadītāju un sociālo darbinieci

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

28.01.2008.

Kuldīgā inspektoru „Karstais telefons”

 

29.01.2008.

Dzirciema speciālajā internātpamatskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

29.01.2008.

Ventspils 3.vidusskolā tikšanās ar audzēkņiem par bērnu tiesību un pienākumu jautājumiem

 

01.02.2008.

Ventspils rajona Tārgales pagastā tikšanās ar Ventspils rajona Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

29.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”

 

30.01.2008.

Metodiskais darbs ar Stradu pagasta sociālo darbinieci L.Romanovu

 

01.02.2008.

Piedalīšanās Gulbenes rajona vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksmē ar informāciju par reģionālo inspektoru paveikto 2007.gadā, konstatēto, secinājumiem un priekšlikumiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

29.01.2008.

Tikšanās ar Valmieras slimnīcas administrāciju, Uzņemšanas nodaļas vadītāju, Valmieras rajona policijas pārvaldes darbiniekiem, Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem, Valmieras rajona bērnu un ģimenes centra „Pārgauja”, Vaidavas speciālās internātpamatskolas un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra administrācijām

 

30.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”

 

01.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pamatskolā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

28.01.2008.

Tikšanās ar Ilūkstes novada domes pārstāvjiem un Ilūkstes policijas iecirkņa priekšnieku par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem Ilūkstes novadā

 

29.01.2008.

Dalība Daugavpils rajona direktora vietnieku audzināšanas darbā Izbraukuma seminārā Bebrenes vidusskolā

 

30.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā

 

01.02.2008.

Tikšanās ar Krāslavas rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada pārbaužu rezultātiem izglītības iestādēs un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

29.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Jelgavas rajona bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

 

30.01.2008.

Jelgavas izglītības pārvaldē ikmēneša konsultāciju diena Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

01.02.2008.

Zaļenieku arodvidusskolā sadarbībā ar Jelgavas RPP, tikšanās ar pedagogiem par inspekcijas funkcijām; kā arī sniegt pedagogiem metodisku palīdzību

 

01.02.2008.

Misas vidusskolā, tikšanās ar skolēnu vecākiem par vecāku tiesībām un pienākumiem

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

29.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes PII „Māriņa”

 

29.01.2008.

Piedalīšanās Latgales reģiona speciālo skolu direktoru sanāksmē (par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, bērnu tiesību iestādēs un par bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem 2007.gadā un Inspekcijas 2008. gada darba prioritātēm)

 

30.01.2008.

Piedalīšanās Ludzas rajona skolu direktoru seminārā (par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, bērnu tiesību ievērošanu iestādēs un par bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem 2007.gadā un Inspekcijas 2008. gada darba prioritātēm)

 

01.02.2008.

Tikšanās ar Kaunatas pagasta priekšsēdētāju, jauno Bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

29.01.2008.

Tikšanās ar Saldus pilsētas pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimenes daļas sociālajiem darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību nodrošināšanā, par plānotajiem pasākumiem Bērnu tiesību aizsardzības dienā Saldus pilsētā

 

29.01.2008.

Sadarbībā ar Saldus pilsētas domi, konsultāciju diena Saldus iedzīvotājiem par bērnu/vecāku tiesību un pienākumu jautājumiem

 

01.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepiņa”

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

29.01.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Inčukalna novada aģentūras Bērnu sociālās aprūpes centrā „Inčukalns”

 

30.01.2008.

Tikšanās ar Mārsnēnu pagasta padomes administratīvās komisijas priekšsēdētāju par administratīvās komisijas darbību, bērnu tiesību un pienākumu realizēšanu

 

01.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Drabešu internātpamatskolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021