Darba plāni nedēļai

08.02.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 11.februāra līdz 15.februārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

12.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Teika”

 

14.02.2008.

Tikšanās ar Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestādes vecākiem.

Dalība konferencē „Skolas vides nozīme veiksmīga pedagoģiskā procesa nodrošināšanā

 

15.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

12.02.2008.

Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

15.02.2008.

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā tikšanās ar audzēkņiem, organizējot grupu darbu, lai analizētu vienaudžu savstarpējās attiecības.

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

12.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes Bērzu pamatskolā

 

13.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

 

15.02.2008.

Piedalīšanās Balvu rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā par VBTAI 2007.gada darba rezultātiem, par plānoto darba prioritātēm 2008.gadā

 

15.02.2008.

Piedalīšanās Madonas rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā par VBTAI 2007.gada darba rezultātiem, par plānoto darba prioritātēm 2008.gadā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.02.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem

 

15.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mazsalacas vidusskolā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

13.02.2008.

Tikšanās ar alternatīvās aprūpes un ģimeņu krīzes un atbalsta centra „Līkumi” vadītāju un Jēkabpils rajona padomes pārstāvjiem par atbalsta sniegšanas iespējām aizbildņiem un audžuģimenēm sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

15.02.2008.

Tikšanās ar Kalupes pagasta padomes speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā un darbu ar riska un nelabvēlīgajām ģimenēm

 

15.02.2008.

Audžuģimenes apsekošana Višķu pagastā sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

13.02.2008.

Dobeles rajona padomē tikšanās ar Dobeles rajona izglītības iestāžu direktoru vietniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu izglītības iestādē

 

13.02.2008.

Dobeles Jauniešu veselības centrā konsultāciju diena Dobeles pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

15.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Mežotnes internātvidusskolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

12.02.2008.

Tikšanās ar Viļānu pilsētas bāriņtiesas un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā; audžuģimeņu apsekošana

 

13.02.2008.

Seminārs Rēzeknē sociālajiem darbiniekiem „Motivācijas programmas ieviešana dažādām sociālā riska grupām, t.sk. Jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”

 

15.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude b/n „Ābelīte”

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

11.02.2008.

Seminārs Liepājas 10.vidusskolas pedagogiem „Pozitīvā bērnu disciplinēšana” par bērnu, pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Praktiskā nodarbība konfliktu risināšanā

 

12.02.2008.

Tikšanās ar Saldus rajona padomes priekšsēdētāju par 2007.gada bērnu tiesību un personas lietu pārbaužu rezultātiem Saldus rajonā, inspekcijas 2008.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību

 

13.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ata Kronvalda Durbes vidusskolā

 

16.02.2008.

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas un rajona policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem reids pa Liepājas rajona atpūtas un izklaides vietām

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

12.02.2008.

Tikšanās ar Cēsu rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

14.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Cēsu sanatorijas internātpamatskolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2020