Darba plāni nedēļai

18.02.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 18.februāra līdz 22.februārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

19.02.2008.

Bērnu tiesības ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Sprīdītis”

 

20.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Sociālās aprūpes centrā „Ezerkrasti”

 

21.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude BSAC „Rīga”

 

22.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas speciālajā internātskolā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

18.02.2008.

Kuldīgā tikšanās ar Kuldīgas pilsētas izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem, informējot par inspekcijas 2008.gada aktualitātēm un sadarbības iespējām

 

19.02.2008.

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

19.02.2008.

Kuldīgā dalība seminārā ar Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un audzinātājiem, informējot par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem un inspekcijas aktualitātēm 2008.gadā

 

20. – 21.02.2008.

Lietuva. Pieredzes apmaiņas brauciens par bērnu tiesību nodrošināšanas darbību Lietuvas Republikā. Tikšanās ar Lietuvas izglītības ministrijas un Lietuvas Sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem.

 

21.02.2008.

Talsu rajona padomē tikšanās ar Talsu rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, informējot par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem un inspekcijas aktualitātēm 2008.gadā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

22.02.2008.

Tikšanās ar Madonas rajona izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par aktuāliem bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem skolās

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

18.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rūjienas pilsētas speciālajā pirmskolas izglītības iestādē „Vārpiņa”

 

19.02.2008.

Seminārs Limbažu rajona bāriņtiesu darbiniekiem un sociālā darba speciālistiem

 

22.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas rajona Ērģemes bērnu namā –patversmē

 

20. – 21.02.2008.

Lietuva. Pieredzes apmaiņas brauciens par bērnu tiesību nodrošināšanas darbību Lietuvas Republikā. Tikšanās ar Lietuvas izglītības ministrijas un Lietuvas Sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem.

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

18.02.2008.

Audžuģimenes apsekošana Višķu pagastā sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

18.02.2008.

Tikšanās ar Kalupes pagasta padomes speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā un darbu ar riska un nelabvēlīgajām ģimenēm

 

18.02.2008.

Tikšanās ar Vaboles pagasta padomes speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā un darbu ar riska un nelabvēlīgajām ģimenēm

 

19.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”

 

19.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”

 

20. – 21.02.2008.

Lietuva. Pieredzes apmaiņas brauciens par bērnu tiesību nodrošināšanas darbību Lietuvas Republikā. Tikšanās ar Lietuvas izglītības ministrijas un Lietuvas Sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem.

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

19.02.2008.

Valsts probācijas dienestā tikšanas ar Valsts probācijas dienesta Bauskas filiāles vadītāju R.Baltadoni, lai iegūtu informāciju par uzraudzībā esošajiem nepilngadīgajiem Bauskas rajonā

 

21.02.2008.

Naudītes pagasta padomē starpprofesionāļu tikšanās par Naudītes pagasta jauniešu attieksmi pret apkārtējiem iedzīvotājiem

 

21.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Bērzupes speciālajā internātpamatskolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kalnezeru katoļu pamatskolā

 

19.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rikavas pamatskolā

 

20.02.2008.

Tikšanās ar Kārsavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju J.Kašu un sociālo darbinieku par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

20. – 21.02.2008.

Lietuva. Pieredzes apmaiņas brauciens par bērnu tiesību nodrošināšanas darbību Lietuvas Republikā. Tikšanās ar Lietuvas izglītības ministrijas un Lietuvas Sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem.

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

19.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrā „Dialogs”

 

20.02.2008.

Dalība Liepājas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem rajona pirmsskolas izglītības iestādēs un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

21.02.2008.

Dalība Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem rajona pirmsskolas izglītības iestādēs un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

19.02.2008.

Piedalīšanās Cēsu rajona vispārizglītojošo skolu direktoru seminārā

 

20.02.2008.

Piedalīšanās Cēsu rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā

 

21.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Priekuļu vidusskolā

 

22.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020