Darba plāni nedēļai

22.02.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 25.februāra līdz 29.februārim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

25.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā

 

25.02.2008.

Tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamentu par bērnu namu „Ziemeļi”

 

26.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Apīte”

 

26.02.2008.

Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestādē tikšanās ar darbiniekiem

 

27.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Lastādijas internātvidusskolā

 

27.02.2008.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

28.02.2008.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

29.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas sākumskolā „Valodiņa”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

26.02.2008.

Alsungas bērnu namā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude

 

26.02.2008.

Tikšanās ar Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” sociālo pedagogu, lai izrunātu sociālā pedagoga pienākumus un turpmākās sadarbības iespējas

 

27.02.2008.

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

28.02.2008.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

29.02.2008.

Kandavas novadā kādā audžuģimenē tiks veikta pārbaude, sadarbībā ar BĢLM konsultanti L.Bergmani

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

26.02.2008.

Tikšanās ar Madonas rajona skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

26.02.2008.

Piedalīšanās vecāku kopsapulcē Kusas pamatskolā, informācija par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, bērnu drošību

 

27.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rekavas vidusskolā

 

28.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes vidusskolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

25.02.2008.

Tikšanās ar Valkas rajona skolu skolēnu pašpārvalžu vadītājiem

 

25.02.2008.

Dalība Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” vecāku sapulcē

 

26.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Korģenes pamatskolā

 

28.02.2008.

Seminārs Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” administrācijai un pedagogiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā

 

27.02.2008.

Tikšanās ar Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pedagogiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

28.02.2008.

Tikšanās ar Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

29.02.2008.

Tikšanās ar Daugavpils reģiona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem un izglītības pārvalžu BTA speciālistiem par sadarbības iespējām un informēšana par inspekcijas pasākumiem 2008.gadā

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

26.02.2008.

Vītiņu pagastā audžuģimenes apsekošana sadarbībā ar BĢLM audžuģimeņu konsultanti J.Semjonkinu-Getmaņuku un Vītiņu pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju L.Gorsku

 

27.02.2008.

Dobeles 2.vidusskolā tikšanās ar skolu pašpārvalžu līderiem nolūkā informēt par VBTAI aktivitātēm

 

27.02.2008.

Jelgavas izglītības pārvaldē ikmēneša konsultāciju diena Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.02.2008.

Tikšanās ar Kalnezeru katoļu pamatskolas skolotāju

 

26.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pildas pamatskolā

 

28.02.2008.

Piedalīšanās SIA „Bērnu Oāze” starpprofesionāļu komandas sēdē par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem un bērnu problēmsituāciju risināšanas veidiem

 

29.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ludzas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

26.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes vidusskolā

 

27.02.2008.

Administratīvās lietas izskatīšana

 

29.02.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021