Darba plāni nedēļai

03.03.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 3.marta līdz 7.martam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

03.03.2008.

Ogres 1.vidusskolā tikšanās ar darbiniekiem un vecākiem

 

03.03.2008.

Rīgas 60.vidusskolā tikšanās ar darbiniekiem, Rīgas bāriņtiesas un sociālā dienesta pārstāvjiem

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ziemeļvalstu ģimnāzijā

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Pļavnieki”

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Apīte”

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

06.03.2008.

Bērnu personas lietu pārbaude Sociālās aprūpes centrā „Ezerkrasti”

 

07.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Imanta”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

03.03.2008.

Rojas vidusskolā tikšanās ar skolas administrāciju un vecākiem

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

07.03.2008.

Kuldīgā tiks veikta tikšanās ar Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” sociālo pedagogu ar mērķi izrunāt sociālā pedagoga pienākumus un turpmākās sadarbības iespējas

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Veclaicenes pamatskolā

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

06.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes sākumskolā

 

06.03.2008.

Piedalīšanās Alūksnes rajona pašvaldību vadītāju informatīvajā sanāksmē. Informācija par VBTAI 2007.gada rezultātiem, konstatētajām problēmā, 2008.gada prioritātēm

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

03.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu pilsētas pamatskolā

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaidavas speciālajā internātpamatskolā

 

04.03.2008.

Dalība seminārā Valmieras rajona padomju priekšsēdētājiem

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

06.03.2008.

Tikšanās ar Dikļu Jura Neikena pamatskolas skolēniem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 4.speciālajā pamatskolā

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

07.03.2008.

Tikšanās ar Naujenes bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem, kā arī ar audžuģimenēm un aizbildņiem sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi par sadarbības jautājumiem bērnu tiesību nodrošināšanā

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

03.03.2008.

Bauskā tikšanās ar Griķu pamatskolas direktora vietnieci L.Baltrušaiti, lai pārrunātu vecāku un skolas atbildību bērnu audzināšanā, kā arī sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Pamūšas speciālajā internātpamatskolā

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

06.03.2008.

Jelgavas BJC „Junda” tikšanās ar Jelgavas izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

07.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bauskas 1.vidusskolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

03.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Tiskādu sanatorijas internātpamatskolā

 

04.03.2008.

Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Domes rīkotajā sanāksmē „Sociāli atbildīgs spēļu bizness Rēzeknē”

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

03.03.2008.

Tikšanās ar Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu Skolas līdzpārvaldes prezidentiem par inspekcijas aktualitātēm un darba prioritātēm 2008.gadā, par nolikuma un anketu izstrādi un izveidi

 

04.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Cieceres internātpamatskolā

 

05.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs Rīgā

 

05.03.2008.

Tikšanās ar Saldus rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par 2007.gada inspekcijas darba rezultātiem, ieteikumiem, inspekcijas 2008.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību

 

06.03.2008.

Seminārs Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas pedagogiem „Pozitīvā bērnu disciplinēšana” par bērnu, pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību

 

07.03.2008.

Tikšanās ar Vērgales pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām un pienākumiem, par iespējamām sadarbības formām, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusija par vardarbības problemātiku sabiedrībā, ģimenēs, bērnu un pieaugušo savstarpējās attiecībās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.02.2020