Darba plāni nedēļai

10.03.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 10.marta līdz 14.martam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

10.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas mūzikas internātpamatskolā

 

10.03.2008.

Tikšanās ar vecākiem konkrētas problēmsituācijas risināšanai

 

11.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Jūrmalas speciālajā internātpamatskolā

 

11.03.2008.

Lietuviešu vidusskolā tikšanās ar pedagogiem

 

11. – 12.03.2008.

Seminārs Igatē par audžuģimenēm

 

12.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas speciālajā pamatskolā – Attīstības centrā

 

12.03.2008.

Dalība konferencē Liepājā

 

12. – 13.03.2008.

Seminārs Tallinā - ekspertu tikšanās par pārbaudēm bērnu aprūpes iestādēs

 

13.03.2008.

Tikšanās Veselības ministrijā

 

13.03.2008.

Tikšanās ar Pedagogu arodbiedrību

 

14.03.2008.

Ķekavas padomē tikšanās ar Ķekavas padomi un Ķekavas vidusskolas administrāciju

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

12.03.2008.

Talsos tikšanās ar Talsu rajona Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un rajona izglītības iestāžu direktoriem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem un inspekcijas 2008.gada prioritātēm

 

12.03.2008.

Talsos konsultāciju diena Talsu rajona iedzīvotājiem

 

13.03.2008.

Talsos dalība Talsu rajona padomes informatīvajā dienā un tikšanās ar Talsu rajona pašvaldību vadītājiem par 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem, 2008.gada inspekcijas prioritātēm

 

13.03.2008.

Talsos tikšanās ar Talsu rajona pašvaldību sociālā darba speciālistiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

10.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Veclaicenes pamatskolā

 

11.03.2008.

Tikšanās ar Ērgļu vidusskolas skolēniem, piedalīšanās vecāku kopsapulcē, saruna par aktuāliem bērnu tiesību, pienākumu, savstarpējo attiecību, drošības jautājumiem

 

11.03.2008.

Tikšanās ar Gulbenes rajona galveno speciālistu veselības, sociāla darba un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos A.Stuburu par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un sadarbību

 

13.03.2008.

Piedalīšanās Alūksnes rajona pašvaldību vadītāju informatīvajā sanāksmē. Informācija par VBTAI 2007.gada rezultātiem, konstatētajām problēmā, 2008.gada prioritātēm

 

14.03.2008.

Piedalīšanās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu konferencē

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

11.03.2008.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

13.03.2008.

Tikšanās ar Limbažu rajona pašvaldību vadītājiem

 

14.03.2008.

Dalība Valkas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

11.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Vienības pamatskolā

 

11.03.2008.

Tikšanās ar Daugavpils Vienības pamatskolas skolēniem un pedagogiem par tiesību, pienākumu un drošības jautājumiem

 

14.03.2008.

Tikšanās ar Demenes pagasta bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem par jautājumiem bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, kā arī par atbalsta sniegšanas iespējām aizbildņiem un audžuģimenēm, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (BĢLM) konsultanti I.Upi

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

11.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas atkārtota pārbaude bērnu namā-patversmē „Annele”

 

12.03.2008.

Dobelē tikšanās ar BĢLM audžuģimeņu konsultanti Jeļenu Semjonkinu-Getmaņuku, lai pārrunātu semināra tēmu un iekļaujamiem jautājumiem Dobeles rajona audžuģimenēm, kas notiks šā gada 18.martā

 

12.03.2008.

Dobeles jauniešu veselības centrā ikmēneša konsultāciju diena Dobeles pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

12.03.2008.

Dobeles ģimnāzijā tikšanās ar pedagogiem par emocionālo vardarbību

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

11. – 12.03.2008.

Piedalīšanās seminārā Igates pilī par adopcijas jautājumiem

 

12.03.2008.

Sadarbībā ar BĢLM konsultanti tikšanās ar Nirzas pagasta bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

13.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Preiļu pamatskolā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

10.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ata Kronvalda Durbes vidusskolā

 

11.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunlutriņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte”

 

12.03.2008.

Piedalīšanās Liepājas vispārizglītojošo iestāžu pedagogu audzināšanas darba konferencē „Vērtībizglītība mūsdienu skolā”

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

11.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzērbenes vidusskolā

 

12.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Spāres speciālajā internātpamatskolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2020