Darba plāni nedēļai

17.03.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 17.marta līdz 20.martam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Ogre, Aizkraukle)

 

17.03.2008.

Bērnu personas lietu pārbaude Sociālās aprūpes centrā „Ezerkrasti”

 

18.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Emīla Dārziņa mūzikas skolā

 

19.03.2008.

VBTAI Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

20.03.2008.

VBTAI tikšanās ar Ogres 1.vidusskolas direktori, Ogres rajona padomes Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti un Ogres rajona padomes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas darbiniekiem

 

20.03.2008.

Tikšanās Rīgas domes Labklājības departamentā par paveikto 2007.gadā un plānoto 2008.gadā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

17.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude sociālās aprūpes centrā „Veģi”

 

18.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēres pamatskolā

 

19.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

17.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu pilsētas PII „Pīlādzītis”.

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Balvu rajona skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

18.03.2008.

Piedalīšanās Balvu rajona sociālo darbinieku seminārā. Informācija par VBTAI 2007.gada rezultātiem, konstatētajām problēmā, 2008.gada prioritātēm

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Murmastienes pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem, pedagogiem un atsevišķu bērnu vecākiem par bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību par savu rīcību

 

19.03.2008.

Piedalīšanās Ziemeru pamatskolas konferencē, nodarbība ar vecākiem par bērnu vardarbības aspektiem

 

19.03.2008.

Tikšanās ar Alūksnes vidusskolas pedagogiem, pilsētas bāriņtiesas, Sociālā dienesta, policijas pārstāvjiem un lietā iesaistītajiem vecākiem par zēnu savstarpējās vardarbības mazināšanas un attiecību risināšanas iespējām

 

19.03.2008.

Piedalīšanās Balvu rajona PII skolotāju metodiskās apvienības seminārā. Informācija par VBTAI 2007.gada rezultātiem, konstatētajām problēmā, 2008.gada prioritātēm

 

20.03.2008.

Tikšanās, sadarbībā ar Balvu bāriņtiesu, sociālā dienesta pārstāvjiem, ar PII „Pīlādzītis” skolotājiem, palīgiem, administrāciju par bērnu tiesības ievērošanas jautājumiem iestādē, sadarbību ar pašvaldības institūcijām un izglītības iestāžu darbinieku atbildību nodrošinot bērnu tiesības

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Katvaru speciālajā internātpamatskolā

 

18.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dauguļu speciālajā internātpamatskolā

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona jauniešu domi

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Saskaņas pamatskolas 8.a klases skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu skolā

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Saskaņas pamatskolas 4.a klases skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu skolā

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Saskaņas pamatskolas skolēniem un pedagogiem un informēšana par topošo „Iecietības kampaņu”, kā arī aptaujas „Par iecietību skolā” veikšana

 

18.03.2008.

Tikšanās ar Ābeļu pamatskolas skolēniem un pedagogiem par tiesību, pienākumu un drošības jautājumiem. Informēšana par topošo „Iecietības kampaņu”, kā arī aptaujas „Par iecietību skolā” veikšana

 

18.03.2008.

Diskusija Ābeļu pamatskolā „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”, sadarbībā ar Jēkabpils rajona Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti Dz.Baranovsku, kurā piedalās skolēnu vecāki, pašvaldību speciālisti, skolu sociālie pedagogi

 

19.03.2008.

Tikšanās ar Ilūkstes 2.vidusskolas skolēniem un pedagogiem par tiesību, pienākumu un drošības jautājumiem. Informēšana par topošo „Iecietības kampaņu”, kā arī aptaujas „Par iecietību skolā” veikšana

 

19.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ilūkstes 2.vidusskolā

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

17.03.2008.

Bauskas BJC tikšanās ar Bauskas rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

18.03.2008.

Dobeles rajona padomē sadarbībā ar BĢLM audžuģimeņu konsultanti Jeļenu Semjonkinu-Getmaņuku seminārs Dobeles rajona audžuģimenēm, kurā VBTAI Bauskas inspektors iepazīstinās audžuvecākus ar viņu pienākumiem, kā arī palīdzību ko audžuģimene var saņemt no valsts un pašvaldības

 

19.03.2008.

Tikšanās ar Bauskas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai informētu par VBTAI 2007.gada darba rezultātiem, kā arī pārrunātu jautājumus par bērnu tiesībām un drošību

 

19.03.2008.

PII „Cālītis”, Iecavas novadā, tikšanās ar bērnu vecākiem, lai pārrunātu tematu par vecāku pienākumiem un atbildību

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

17.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rikavas pamatskolā

 

18. – 19.03.2008.

Inspekcijas departamenta direktores I.Milleres un nodaļas vadītājas D.Upītes darba pārbaudes brauciens uz Rēzeknes reģionu

 

20.03.2008.

Ludzas, Preiļu un Rēzeknes skolu pašpārvalžu pārstāvju tikšanās Rēzeknē par inspekcijas plānoto iecietības kampaņu un konkursiem; par Starptautiskās bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumiem; diskusija par dažādiem jautājumiem, kas skar skolas dzīvi: problēmas, to risināšanas veidi.

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

17.03.2008.

Sadarbībā ar Kuldīgas inspektorēm, bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude Sociālā aprūpes centrā „Veģi”

 

18.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rucavas pamatskolā

 

19.03.2008.

Tikšanās ar Saldus bāriņtiesas priekšsēdētāju, Saldus Sociālā dienesta Ģimenes atbalsts daļas vadītāju, Cieceres internātpamatskolas sociālo pedagoģi par ģimenes problēmsituācijas risināšanu

 

20.03.2008.

Tikšanās ar Liepājas 15.vidusskolas administrāciju, sociālo pedagogu un psihologu par dažu skolēnu problēmsituāciju risināšanu

 

 

Cēsis

(Cēsis, Rīgas rajons)

 

17.03.2008.

Tikšanās ar Cēsu jauniešu domes pārstāvjiem

 

18.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude rehabilitācijas centrā „Dzīves enerģija”

 

19.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Kaļvu ģimenes bērnu namā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020