Darba plāni nedēļai

25.03.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 25.marta līdz 28.martam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

25.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē „Saime”

 

25.03.2008.

Bauskā tikšanās ar skolu pārstāvjiem

 

25.03.2008.

Aizkraukles rajona padomē tikšanās ar padomes pārstāvjiem

 

26.03.2008.

VBTAI Seminārs pašvaldību bērnu tiesību speciālistiem

 

26.03.2008.

VBTAI tikšanās ar Rīgas 25.vidusskolas skolotāju, skolas atbalsta personāla pārstāvi un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārstāvi, pieaicinot bērnu un māti, lai rastu risinājumu konkrētā problēmsituācijā

 

27.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu namā „Ilga”

 

28.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķekavas vidusskolā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

25.03.2008.

Kuldīgā dalība Kuldīgas rajona padomes sanāksmē, informējot par paveikto 2007.gadā un plānoto 2008.gadā

 

26.03.2008.

Raiņa vārdā nosauktajā bērnu namā bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

26.03.2008.

Kuldīgā dalība Sociālo zinību skolotāju seminārā, informējot par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

26.03.2008.

Piedalīšanās Madonas raj. PII vadītāju seminārā par VBTAI 2007.gada rezultātiem un aktuāliem bērnu tiesību jautājumiem

 

27.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude SKII „Strautiņi”

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

25.03.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem

 

26.03.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem

 

28.03.2008.

Tikšanās ar Valkas rajona pašvaldību vadītājiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.03.2008.

Dalība Krāslavas rajona Izglītības pārvaldes rīkotajā konferencē „Skolēns un skolotājs mūsdienu pasaulē”

 

26.03.2008.

Dalība Tiesībsarga biroja organizētajā nodarbībā bērnu aprūpes iestāžu jauniešiem „Patstāvīgu dzīvi uzsākot!”

 

28.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni"

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

26.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskolā

 

26.03.2008.

Bauskas 1.vidusskolā dalība Bauskas pilsētas Domes organizētajā pasākumā „Bērnu, vecāku, pedagogu tiesības, pienākumi, atbildība”

 

26.03.2008.

Jelgavas izglītības pārvaldē ikmēneša konsultāciju diena Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

28.03.2008.

Jelgavas rajona padomē sadarbībā ar BĢLM audžuģimeņu konsultanti Jeļenu Semjonkinu-Getmaņuku seminārs Jelgavas rajona pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu priekšsēdētājiem un audžuģimenēm, kurā VBTAI Bauskas inspektors informēs semināra dalībniekus par bērnu tiesībām un pienākumiem audžuģimeņu kontekstā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.03.2008.

Audžuģimenes apsekošana

 

26.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē „Rotaļa”

 

28.03.2008.

Piedalīšanās seminārā Preiļu rajona potenciālajām audžuģimenēm par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

28.03.2008.

Tikšanās ar Līvānu novada bāriņtiesas darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

25.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepājas bērnu sociālā aprūpes centrā „Liepāja”

 

26.03.2008.

Dalība Liepājas rajona sociālo darbinieku seminārā par:

1) veicamajiem pasākumiem ar bērnu vecākiem, lai veicinātu vecāku atbildību, t.sk. bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē no ārpusģimenes aprūpes iestādēm;

2) par starpinstitūciju sadarbību;

3) par komandas darbu institūcijās.

 

27.03.2008.

Piedalīšanās Saldus rajona Izglītības pārvaldes rīkotajā konferencē „Nāc, iesim kopā!” – par pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sadarbību

 

28.03.2008.

Piedalīšanās Liepājas rajona pašvaldību vadītāju seminārā par 2007.gada inspekcijas darba rezultātiem, ieteikumiem, inspekcijas 2008.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību

 

 

CĒSIS

(Cēsis, daļa Rīgas rajona)

 

25.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Bērnu bāreņu sociālās aprūpes, rehabilitācijas un integrācijas centrā „Riekšaviņa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.11.2020