Darba plāni nedēļai

31.03.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 31.marta līdz 4.aprīlim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

31.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones vidusskolā

 

31.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķekavas vidusskolā

 

01.04.2008.

VBTAI tikšanās ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem par konkrētas situācijas risināšanas iespējām

 

01.04.2008.

Darba grupas tikšanās par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēm psihoneiroloģiskajās slimnīcās 2008.gada maijā

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolā

 

03.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

 

04.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matīsa cietumā

 

04.04.2008.

Bērnu personas lietu pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”. Nodibinājuma „Centrs Dardedze” speciālisti veiks padziļināto psiholoģisko izpēti bērnu namā

 

05.04.2008.

Bērnu personas lietu pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”. Nodibinājuma „Centrs Dardedze” speciālisti veiks padziļināto psiholoģisko izpēti bērnu namā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

01.04.2008.

Tikšanās ar Talsu rajona izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

01.04.2008.

Tikšanās ar Kuldīgas rajona izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Matkules pamatskolā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude, piedaloties Tukuma rajona Izglītības pārvaldes speciālistei

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

01.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tilžas internātpamatskolā

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Tikšanās ar kādu ģimeni, piedaloties pagasta bāriņtiesu priekšsēdētājiem un sociālajiem darbiniekiem par konfliktsituācijas starp vecākiem saistībā ar bērnu audzināšanas un ikdienas aprūpes nodrošināšanu

 

04.04.2008.

Piedalīšanās Balvu rajona skolu direktoru seminārā par VBTAI 2007.gada darba rezultātiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

01.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pamatskolā

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Tikšanās ar Valmieras pamatskolas 6c.klases skolēniem

 

03.04.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona Rubenes pirmsskolas izglītības iestādē uzņemto bērnu vecākiem

 

04.04.2008.

Dalība konferencē „Skola – bērnam droša vide”

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

01.04.2008.

Seminārs Jēkabpils pilsētas un rajona bāriņtiesu speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībās sadarbībā ar BĢL ministrijas Aizbildņu un audžuģimeņu nodaļas konsultanti I.Upi

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

04.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 4.speciālajā pamatskolā

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

31.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskolā

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

04.04.2008.

Daudzfunkcionālajā rehabilitācijas centrā „Ābele” tikšanās ar centra vadītāju I.Kubliņu un centra psihologu, lai vienotos par darbību Bauskas 1.vidusskolā, pamatojoties uz sūdzību par bērnu savstarpējo vardarbību skolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

31.03.2008.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

 

04.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matīsa cietumā

 

04.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Istras vidusskolā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

31.03.2008.

Bērnu personu lietu pārbaude Liepājas speciālajā internātpamatskolā

 

01.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolā

 

02.04.2008.

Seminārs valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

03.04.2008.

Tikšanās ar Dzērves pamatskolas 8.klašu skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu skolā

 

04.04.2008.

Dalība Saldus Skolēnu domju pārstāvjiem seminārā "Ar ķepām pa priekšu" par konfliktsituāciju risināšanu skolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020