Darba plāni nedēļai

07.04.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 7.aprīļa līdz 11.aprīlim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

08.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

09.04.2008.

Ķekavas vidusskolai tiks sniegti metodiskie ieteikumi darbā ar īsfilmām „Konfliktsituācijas skolā”

 

09.04.2008.

Salaspils 1.vidusskolai tiks sniegti metodiskie ieteikumi darbā ar īsfilmām „Konfliktsituācijas skolā”

 

10.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Juglas sanatorijas internātpamatskolā

 

10.04.2008.

Rīgas 77.vidusskolai tiks sniegti metodiskie ieteikumi darbā ar īsfilmām „Konfliktsituācijas skolā”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

08.04.2008.

Ventspilī tikšanās ar Ventspils pilsētas un rajona izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sociālās kampaņas „Par iecietību skolā” jautājumiem

 

11.04.2008.

Tukumā tikšanās ar Tukuma rajona izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sociālās kampaņas „Par iecietību skolā” jautājumiem

 

11.04.2008.

Ventspilī tikšanās ar Ventspils pilsētas un rajona izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sociālās kampaņas „Par iecietību skolā” jautājumiem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

09.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Gaujienas internātpamatskolā

 

09.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Alūksnes bērnu namā patversmē

 

11.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

07.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā

 

08.04.2008.

Dalība seminārā „Ārpusģimenes aprūpes iestādes – vakar, šodien, rīt”

 

09.04.2008.

Dalība seminārā „Ārpusģimenes aprūpes iestādes – vakar, šodien, rīt”

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

08.-09.04.2008.

Seminārs „Ārpusģimenes aprūpes iestādes – vakar, šodien, rīt” Igates pilī

 

09.04.2008.

Tikšanās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas 4.a klases skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu skolā

 

11.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

 

11.04.2008.

Tikšanās ar Medumu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem par drošības jautājumiem. Skolēnu un pedagogu informēšana par „Iecietības kampaņu” un aptaujas veikšana „Par iecietību skolā”

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

07.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas atkārtota pārbaude Krimūnu pamatskolā

 

09.04.2008.

Dobeles jauniešu veselības centrā ikmēneša konsultāciju diena Dobeles pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

09.04.2008.

Dobeles sociālajā dienestā tikšanās ar Dobeles pilsētas bāriņtiesas un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī par institūciju sadarbību

 

10.04.2008.

Īslīces vidusskolā tikšanās ar 1.-4.klašu vecākiem par vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību

 

11.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Codes pamatskolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

07.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pildas pamatskolā

 

08.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Istras vidusskolā

 

11.04.2008.

Tikšanās ar Zilupes vidusskolas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanu skolā, par sadarbību ar vecākiem un citām institūcijām sadarbībā ar Ludzas rajona IP

 

11.04.2008.

Tikšanās ar Zilupes vidusskolas 1.-4. klašu skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu, par problēmsituāciju risināšanas iespējām, sadarbībā ar Ludzas rajona IP

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

08.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 1.ģimnāzijā

 

09.04.2008.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas un rajona policijas Nepilngadīgo lietu inspektori, Liepājas Sociālā dienesta direktori, Liepājas bērnu nama vadību un Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu disciplinēšanas problemātiku Liepājas bērnunamā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020