Darba plāni nedēļai

11.04.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 14.aprīļa līdz 18.aprīlim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

14.04.2008.

Tikšanās ar Ogres rajona pašvaldības bērnu nama „Laubere” pārstāvjiem

 

15.04.2008.

Dalība seminārā Stopiņu novada speciālistiem darbā ar bērniem un aizbildņiem

 

16.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Gaismas speciālajā internātpamatskolā

 

16.04.2008.

Tikšanās ar Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas audzēkņiem

par drošību internātskolā

 

16.04.2008.

Dalība vecāku konferencē Balvu ģimnāzijā: darba grupas vadīšana

 

17.04.2008.

Metodiskie ieteikumi darbā ar īsfilmām „Konfliktsituācijas skolā”

Rīgas 77.vidusskolā

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Strazdumuižas internātskolā-attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils cietumā

 

18.-19.04.2008.

Dalība ar ziņojumu Latvijas Pediatru asociācijas un Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajā Starptautiskajā konferencē „Bērna dzīves kvalitātes nodrošināšanas iespējas” Rīgā, Kongresu namā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

14.04.2008.

Rudbāržu sanatorijas internātskolā tikšanās ar audzēkņiem, demonstrējot īsfilmas, organizējot grupu darbu, lai analizētu vienaudžu savstarpējās attiecības

 

15.04.2008.

Dalība Ventspils rajona padomes sanāksmē, informējot par paveikto 2007.gadā un plānoto 2008.gadā

 

15.04.2008.

Ventspilī konsultāciju diena

 

16.04.2008.

Kuldīgā pieredzes apmaiņas seminārs Tukuma rajona izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem

 

16.04.2008.

Tikšanās Kuldīgas centra vidusskolā ar sociālo pedagogu un darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu

 

17.04.2008.

Tikšanās ar Skrundas sociālās aģentūras sociālajiem darbiniekiem un Skrundas pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem par sadarbības mehānismiem, risinot bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, piedaloties BĢLM bērnu ārpusģimenes aprūpes Kurzemes konsultantei Ligitai Bergmanei

 

17.04.2008.

Kuldīgā dalība seminārā par bērna attīstību „Maigā bioenerģētika”, lektors no ASV Ričards Overlijs

 

18.04.2008.

Kuldīgā „Diakonijas centrā” bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

14.04.2008.

Tikšanās ar Gulbenes pilsētas skolu sociālajiem pedagogiem par problēmjautājumiem saistībā ar bērnu tiesību ievērošanu un nodrošināšanu izglītības iestādēs

 

15.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Jēkabpils rajona Antūžu speciālajā internātpamatskolā

 

16.04.2008.

Piedalīšanās Gulbenes rajona sociālo darbinieku seminārā par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

16.04.2008.

Tikšanās Apes vidusskolā ar pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, risinot problēmu kādā klasē

 

18.04.2008.

Tikšanās ar Gulbenes rajona bāriņtiesu priekšsēdētājiem par vecāku atbildību nodrošinot bērnu tiesības, starpinstitucionālajiem sadarbības jautājumiem bērnu tiesību nodrošināšanā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

15.04.2008.

Tikšanās ar Korģenes pamatskolas skolēniem, vecākiem un pedagogiem

 

16.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dikļu Jura Neikena pamatskolā

 

17.04.2008.

Tikšanās ar Strenču vidusskolas pedagogiem un skolēniem

 

17.04.2008.

Tikšanās ar Valkas rajona Ērģemes pagasta, Ēveles pagasta un Kārķu pagasta pašvaldību sociālā darba speciālistiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matīšu pamatskolā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

15.04.2008.

Tikšanās ar Daugavpils 12.vidusskolas 10.klases skolēniem par bērnu tiesībām, pienākumiem un drošību. Konfliktsituācijas risināšana

 

16.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zasas vidusskolā

 

16.04.2008.

Tikšanās ar Zasas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un vecākiem par „Iecietības kampaņu” un aptaujas veikšana „Par iecietību skolā”

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Biržu internātpamatskolā

 

18.04.2008.

Tikšanās ar Biržu internātpamatskolas audzēkņiem par drošības jautājumiem. Skolēnu un pedagogu informēšana par „Iecietības kampaņu” un aptaujas veikšana „Par iecietību skolā”

 

18.04.2008.

Dalība Daugavpils rajona bāriņtiesu un sociālo darbinieku seminārā par bērnu tiesību aizsardzību un interešu nodrošināšanu pašvaldībās

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

15.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude PII „Rūķu mājas „Upīši””

 

15.04.2008.

Naudītes pamatskolā tikšanās ar audzēkņu vecākiem par vecāku pienākumiem un atbildību

 

16.04.2008.

PII „Dartija” tikšanās ar iestādes darbiniekiem par emocionālo un fizisko vardarbību, kā arī par darbinieku pienākumiem un atbildību

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu plānotā pārbaude Jelgavas BSAC

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

16.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Riebiņu vidusskolā

 

16.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Riebiņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē

 

17.04.2008.

Atkārtota administratīvās lietas izskatīšana par Zilupes vidusskolas skolotājas rīcību

 

18.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils cietumā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

15.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Saldus rajona Bērnu un ģimenes centrā „Rūķītis”

 

16.04.2008.

Tikšanās ar Liepājas 15.vidusskolas administrāciju, sociālo pedagogu, Liepājas bāriņtiesas pārstāvi, Liepājas bērnu tiesību aizsardzības speciālisti par skolēnu problēmsituāciju risināšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.02.2020