Darba plāni nedēļai

21.04.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 21.aprīļa līdz 25.aprīlim, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

21.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Purvciema vidusskolā

 

21.03.2008.

Tikšanās ar policiju, Lastādijas internātvidusskolas un RDIJSD pārstāvjiem

 

22.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu pamatskolā

 

22.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas cietumā

 

23.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

24.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas Strazdumuižas internātskolā - Attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

 

25.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu namā „Vita”

 

25.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

21.03.2008.

Jaunpils vidusskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

22.03.2008.

Kuldīgā, Pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” sadarbībā ar sociālo pedagogu notiks tikšanās ar bērniem informējot par drošību

 

22.03.2008.

Turlavas pamatskolā notiks tikšanās ar vecākiem informējot par bērnu, vecāku pienākumiem un tiesībām

 

23.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

21.03.2008.

Tikšanās ar Madonas rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālisti N.Priedīti par iedzīvotāju anketēšanu Ērgļos un sadarbību ar skolēnu pašpārvaldēm

 

22.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Grostonas draudzes skolā

 

23.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

24.03.2008.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ārpusģimenes aprūpes departamenta audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti Inesi Upi, tikšanās ar Viļakas bāriņtiesas priekšsēdētāju Vladislavu Skromānu par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības un nodrošināšanas jautājumiem

 

25.03.2008.

Piedalīšanās Gaujienas speciālās internātpamatskolas domes sēdē par bērnu tiesību jautājumiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

21.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras rajona Bērnu un ģimenes centrā „Pārgauja”

 

22.03.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzērbenes vidusskolā

 

23.03.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

24.03.2008.

Tikšanās ar Valmieras, Valkas, Limbažu rajona skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

 

25.03.2008.

Tikšanās ar Burtnieku novada domes, Rencēnu pagasta padomes sociālā darba speciālistiem, Burtnieku novada un Rencēnu pagasta bāriņtiesu darbiniekiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

22.04.2008.

Tikšanās ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem un atbalsta sniegšanas iespējām riska ģimenēm

 

23.04.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

25.04.2008.

Seminārs Daugavpils reģiona vispārizglītojošo skolu skolēnu pārstāvjiem un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

22.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude Zaļenieku arodvidusskolā

 

23.04.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

21.04.2008.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta seminārā Rēzeknē

 

22.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas cietumā

 

23.04.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

25.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

 

25.04.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu pāraudzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

21.04.2008.

Dalība Liepājas 2.vidusskolas pedagogu seminārā ar tēmu „Bērnu, vecāku, pedagogu atbildība veidojot savstarpējās attiecības skolā”

 

22.04.2008.

Tikšanās ar laikrakstu „Kurzemes vārds” un „Kursas laiks” korespondentiem , Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas vadītāju, vokālās studijas “Allegria” vadītāju un Liepājas pašvaldības policijas inspektori par iecietības jautājumiem ģimenēs, skolās, sabiedrībā kopumā. Vienlaikus tiks sniegta informācija par inspekcijas 2008.gada darba prioritātēm, pamatojoties uz 2007.gada darba rezultātiem

 

22.04.2008.

Piedalīšanās Saldus rajona bāriņtiesu un sociālo darbinieku seminārā par 2007.gada inspekcijas darba rezultātiem, ieteikumiem, inspekcijas 2008.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību. Sociālā darbinieka loma nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

23.04.2008.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020