Darba plāni nedēļai

06.05.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 6.maija līdz 10.maijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

06.05.2008.

VBTAI tikšanās ar viesiem no Daugavpils rajona padomes un Vācijas

 

06.05.2008.

VBTAI tikšanās ar studentiem – inspekcijas darbības prezentācija

 

06.05.2008.

Juglas sanatorijas internātvidusskolai tiks sniegti metodiskie ieteikumi darbā ar īsfilmām „Konfliktsituācijas skolā”

 

06.05.2008.

Tikšanās ar vecākiem par sadarbību ar skolu Baldones vidusskolā

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

07.05.2008.

Piedalīšanās vecāku sapulcē par sadarbību ar skolu Rīgas 25.vidusskolā

 

08.05.2008.

VBTAI tikšanās ar skolēnu pašpārvaldi

 

08.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 94.vidusskolā

 

09.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu rotaļu un atpūtas centrs „Viens divi trīs”

 

09.05.2008.

VBTAI darba grupa par 1.jūniju - par dalību starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienas pasāku

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

06.05.2008.

Tikšanās ar Tukuma rajona izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sociālās kampaņas „Par iecietību skolā” jautājumiem

 

06.05.2008.

Ventspilī tikšanās ar Ventspils pilsētas un rajona izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sociālās kampaņas „Par iecietību skolā” jautājumiem

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

09.05.2008.

Rudbāžu sanatorijas internātskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

10.05.2008.

Dalība Skrundas pilsētas svētkos, informējot iedzīvotājus par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

06.05.2008.

Tikšanās ar Bērzu pamatskolas 6.klašu skolēniem. Tēma – savstarpējās attiecības, konfliktsituāciju risinājums

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

07.05.2008.

Piedalīšanās Madonas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā. Tēma – bērnu tiesību aizsardzības jautājumi

 

09.05.2008.

Piedalīšanās Gaujienas speciālās internātpamatskolas padomes sēdē saistībā ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem un stundu kavējumiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

09.05.2008.

Audžuģimenes apsekošana Valmierā

 

10.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude kādā ģimenē Cēsu rajonā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

08.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

09.05.2008.

Dalība konferencē „Mācību audzināšanas darbs ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams papildus laiks mācību pamatprasmju apguvei”

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

07.05.2008.

Tikšanās ar Mežotnes internātvidusskolas audzēkņu vecākiem, lai skaidrotu radušos situāciju pēc LNT raidījumā „Degpunkts” rādītā sižeta par fizisko vardarbību Bauskā

 

09.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ozolaines pamatskolā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

06.05.2007.

Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā seminārā PII vadītājiem par bērnu tiesību ievērošanu iestādēs, par sadarbību ar vecākiem un dažādu institūciju speciālistiem

 

07.05.2007.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

 

09.05.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes rajona Vītolu pamatskolā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

06.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Saldus rajona Rubas speciālajā internātpamatskolā

 

07.05.2008.

VBTAI seminārs, supervīzija reģionu inspektoriem

 

08.05.2008.

Konfliktsituāciju risināšanas nodarbību vadīšana, izmantojot īsfilmas „Konfliktsituācijas skolās” Cieceres internātpamatskolas skolēniem, sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un psihologu

 

09.05.2008.

Muzikālās izrādes pirmskolas un skolas vecuma bērniem “Zaķis – Nerātnais Robis” ietvaros tikšanās ar bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem par to kā bērni jūtas savās ģimenēs un attiecībās ar draugiem un vecākiem, par atbildības un pienākumu sajūtu pret sevi, ģimenes locekļiem un apkārtējiem līdzcilvēkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020