Darba plāni nedēļai

09.05.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 12.maija līdz 16.maijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

12.05.2008.

Bērnu personu lietu pārbaude Ogres rajona pašvaldības bērnu namā „Laubere”

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lastādijas internātvidusskolā

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts SIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Gaiļezerā 7.nodaļā

 

13.05.2008.

VBTAI tikšanās ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas un bērnu nama „Ziemeļi” pārstāvjiem par sadarbību starp skolu un bērnu namu

 

14.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Centra daiļamatniecības pamatskolā

 

14.05.2008.

VBTAI tikšanās ar Somu delegāciju par inspekcijas darbību

 

15.05.2008.

Rīgas domē diskusija par vienaudžu vardarbību

 

16.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīcā

 

16.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personu lietu pārbaude Baldones bērnu namā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

14.05.2008.

Ventspilī, Ventspils speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

16.05.2008.

Kuldīgas rajonā tiks apsekotas audžuģimenes, sadarbībā ar BĢLM konsultanti L.Bergmani

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

12.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas pilsētas 1.vidusskolā

 

14.05.2008.

Piedalīšanās Liepnas internātpamatskolas skolas padomes sēdē, piedaloties Alūksnes RPP, Alūksnes RP, Alūksnes RP IP pārstāvjiem

 

15.05.2008.

Piedalīšanās Alūksnes rajona PII vadītāju un metodiķu seminārā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķoņu pamatskolā

 

14.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salacgrīvas vidusskolā

 

14.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salacgrīvas pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”

 

15.05.2008.

Valmieras rajona Sociālo pedagogu apvienības seminārs

 

16.05.2008.

Tikšanās ar Viļķenes un Pāles pagastu padomju sociālā darba speciālistiem, Viļķenes un Pāles pagastu bāriņtiesu darbiniekiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Šķeltovas pamatskolā

 

14.05.2008.

Tikšanās ar Jēkabpils Nepilngadīgo lietu padomes locekļiem par darbu ar nepilngadīgajiem

 

14.05.2008.

Tikšanās ar Jēkabpils pilsētas Sociālās pārvaldes Zemā sliekšņa centra speciālistiem par darbu ar nepilngadīgajiem

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas plānotā pārbaude sākumskolā „Dartija”, Iecavas novadā

 

14.05.2008.

Dobeles jauniešu veselības centrā ikmēneša konsultāciju diena Dobeles pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

14.05.2008.

Dobeles sociālajā dienestā tikšanās ar Dobeles pilsētas bāriņtiesas un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī par institūciju sadarbību

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

12.05.2008.

Tikšanās ar Viļānu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

13.05.2008.

Piedalīšanās Ludzas rajona Izglītības pārvaldes rīkotajā seminārā Ludzas raj. PII vadītājiem par bērnu tiesību ievērošanu iestādēs, par sadarbību ar vecākiem un dažādu institūciju speciālistiem

 

14.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Līvānu 2.vidusskolā

 

15.05.2008.

Tikšanās ar Rēzeknes rajona Kaunatas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

16.05.2008.

Audžuģimenes apsekošana Rēzeknes rajonā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

12.05.2008.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības starpinstitūciju profesionāļu komandu par profilaktisko un koriģējošo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem

 

13.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nīcas vidusskolā

 

16.05.2008.

Reids sadarbībā ar Saldus rajona valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspektoriem un Saldus rajona Valsts Probācijas dienesta darbiniekiem pa Saldus un Saldus rajona jauniešu pulcēšanās un izklaides vietām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.02.2020