Darba plāni nedēļai

16.05.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 19.maija līdz 23.maijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

19.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Jumpravas speciālajā internātpamatskolā

 

19.05.2008.

VBTAI tikšanās ar Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvjiem par problēmsituācijām izglītības iestādēs

 

19.05.2008.

Piedalīšanās konsorcijas darba grupā Invalīdu un viņu draugu apvienībā „Apeirons”

 

20.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Krievu vidusskolā

 

20.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži" un bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Vīķi”

 

20.05.2008.

VBTAI tikšanās ar Rīgas Dienas centru vadītājiem

 

21.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Suntažu sanatorijas internātpamatskolā

 

22.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā

 

23.05.2008.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijā seminārs

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

21.05.2008.

Ugāles pagastā tikšanās ar Ugāles pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālo darbinieku bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumos, piedaloties BĢLM audžuģimeņu konsultantei L.Bergmanei

 

22.05.2008.

Zlēku pagastā tikšanās ar Zlēku pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālo darbinieci bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumos, piedaloties BĢLM audžuģimeņu konsultantei L.Bergmanei

 

23.05.2008.

Kuldīgas rajonā tiks apsekotas audžuģimenes, sadarbībā ar BĢLM konsultanti L.Bergmani

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

19.05.2008.

Piedalīšanās Madonas rajona bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā. Informācija par aktuāliem bērnu tiesību jautājumiem

 

20.05.2008.

Piedalīšanās Madonas rajona pašvaldību vadītāju seminārā, informācija par 2007.gada darba rezultātiem, problēmām un 2008.gada aktualitātēm

 

21.05.2008.

Piedalīšanās Alūksnes rajona bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā.

Informācija par aktuāliem bērnu tiesību jautājumiem

 

22.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vīksnas pamatskolā

 

22.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Baltinavas kristīgajā speciālajā internātpamatskolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

20.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”

 

20.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras Pārgaujas pamatskolā

 

21.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rūjienas vidusskolā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

21.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

21.05.2008.

Konkursa organizēšana Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” jauniešiem „Manas dzīvesprasmes”

 

23.05.2008.

Dalība Daugavpils rajona bērnu dziesmu un deju festivālā „Pieneņu laikā”

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

20.05.2008.

Bauskā tikšanās ar Ceraukstes pagasta jauniešiem, kuri organizē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu savā pagastā, lai vienotos par aktivitātēm, kādas varētu piedāvāt VBTAI inspektors

 

23.05.2008.

Dobeles 1.vidusskolā balvu pasniegšana diviem skolas audzēkņiem karikatūru konkursā par tēmu „Stopēt bīstami”

 

23.05.2008.

Dobeles rajona padomē tikšanās ar Dobeles rajona interešu izglītības metodiķu koordinatori L.Druziku par vasaras nometnēm Dobeles rajonā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

19.05.2008.

Piedalīšanās seminārā Ludzas rajona direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, metodisko apvienību vadītājiem par bērnu tiesību ievērošanu iestādēs, sadarbību ar vecākiem un dažādu institūciju speciālistiem; VBTAI 2008.gada darba prioritātēm

 

20.05.2008.

Piedalīšanās seminārā Ludzas rajona bāriņtiesām par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem, starpinstitucionālo sadarbību, VBTAI 2008.gada darba prioritātēm

 

21.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude SIA „Bērnu Oāze”

 

21.05.2008.

Piedalīšanās Rēzeknes rajona izglītības pārvaldes rīkotajā seminārā Rēzeknes rajona PII vadītājiem par bērnu tiesību ievērošanu iestādēs, par sadarbību ar vecākiem un dažādu institūciju speciālistiem; par VBTAI veiktajās pārbaudēs konstatēto; par VBTAI 2008.gada darba prioritātēm

 

22.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes 1.vidusskolā

 

23.05.2008.

Tikšanās ar Ludzas rajona Isnaudas pagasta bāriņtiesu, sociālo darbinieku un pašvaldības vadītāju par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

19.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 15.vidusskolā

 

20.05.2008.

Konsultāciju diena Saldū, sadarbībā ar BĢLM konsultanti audžuģimeņu un aizbildņu jautājumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020