Darba plāni nedēļai

26.05.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 26.maija līdz 1.jūnijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

26.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu rehabilitācijas centrā SO "Rīgas samariešu apvienībā"- "Saulespuķe"

 

26.05.2008.

VBTAI tikšanās par pārbaudi Rīgas Krievu vidusskolā

 

26.05.2008.

Prezentācija par bērnu tiesībām starptautiskajā konferencē „Daudzbērnu ģimeņu apvienības”

 

27.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīcā

 

01.06.2008.

Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumu nodrošināšana Vecrīgā, Strēlnieku laukumā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

26.05.2008.

Bērnu namā „Stikli” tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

27.05.2008.

Liepājas psihoneiroloģiskajā slimnīcā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

 

27.05.2008.

Talsu pilsētas domē tikšanās ar Talsu rajona starpinstitūciju speciālistiem - bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālo darbinieku, nepilngadīgo lietu inspektori, risinot bērnu tiesību jautājumus

 

28.05.2008.

Kuldīgā tiks organizēts seminārs Kuldīgas, Ventspils, Talsu un Tukuma rajona izglītības iestāžu skolēnu pārstāvjiem, kura laikā kopā ar skolēniem tiks organizēta diskusija par būtiskākajām problēmām skolā un pašvaldībā, kā arī apspriestas turpmākās sadarbības iespējas

 

29.05.2008.

Dzirciema speciālajā internātskolā tiks veikta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

 

31.05.2008.

Dalība Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienai rīkotajā pasākumā Padures pagastā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

26.05.2008.

Piedalīšanās Balvu rajona bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā

 

28.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Jēkabpils rajona bāreņu namā „Līkumi”

 

28.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude krīzes centrā „Līkumi”

 

29.05.2008.

Tikšanās ar Gulbenes pilsētas skolu sociālajiem pedagogiem

 

31.05.2008.

Piedalīšanās Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā Beļavas pagastā

 

01.06.2008.

Piedalīšanās Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā Praulienas pagastā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.05.2008.

Tikšanās ar Strenču vidusskolas administrāciju

 

28.05.2008.

Tikšanās ar Bērzaines, Dikļu, Kocēnu un Zilākalna pagastu padomju sociālā darba speciālistiem un bāriņtiesu darbiniekiem

 

30.05.2008.

Starptautiskās bērnu tiesību aizsardzības dienas Valsts bērna tiesību aizsardzības inspekcijas darbību prezentējošs pasākums Valmierā, sadarbībā ar Bērnu un jaunatnes centru „Vinda”

 

01.06.2008.

Smiltenes pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes ēkas atklāšana, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministru A.Baštiku

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

27.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mātes un bērna atbalsta centrā „Avotiņi”

 

30.05.2008.

Dalība Bērnu svētkos Kastuļinas pagastā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

 

30.05.2008.

Dalība Bērnu svētkos „Mēs nākam no bērnības” Grāveru pagastā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

 

01.06.2008.

Dalība „Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās” un radošo darbnīcu organizēšana Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros Ilūkstē

 

01.06.2008.

Dalība pasākumā „Daba un dvēsele”, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

27.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi”

 

27.05.2008.

Dobeles rajona padomē tikšanās ar Dobeles rajona speciālistiem (bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem) par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī par institūciju sadarbību

 

28.05.2008.

Jelgavas rajona padomē tikšanās ar Jelgavas rajona bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī par institūciju sadarbību

 

28.05.2008.

Jelgavas izglītības pārvaldē ikmēneša konsultāciju diena Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem

 

29.05.2008.

VBTAI, Bauskā tikšanās ar Bauskas reģiona izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem noslēdzot mācību gadu

 

30.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”, Glūdas pagastā

 

01.06.2008.

Ceraukstes pagastā dalība pasākumā ģimenēm ar bērniem, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

26.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes 1.vidusskolā

 

26.05.2008.

Tikšanās ar Dricānu vidusskolas 7.klases skolnieci, lai pasniegtu VBTAI simpātijas balvu par piedalīšanos karikatūru konkursā skolēniem „Stopēt bīstami”

 

27.05.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”

 

28.05.2008.

Audžuģimeņu apsekošana Riebiņu novadā

 

30.05.2008.

Reids Rēzeknes pilsētas datorsalonos un spēļu zālēs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības policiju

 

01.06.2008.

Dalība pasākumā veltītā Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parkā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

26.05.2008.

Tikšanās ar Liepājas un Saldus bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem par 2007.gadā pārbaudēs konstatēto, 2008.gada darba prioritātēm, komandas darba organizēšanu iestādē un pašvaldībā

 

27.05.2008.

Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta bērnunama audzēkņiem par mācību motivāciju, kuras ietvaros tiks veikta bērnu anketēšana

 

28.05.2008.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas un rajona, Saldus pilsētas un rajona Skolēnu domju pārstāvjiem par turpmākām sadarbības iespējām, kā arī inspekcijas organizēto Iecietības kampaņu

 

29.05.2008.

Starptautiskās Bērnu tiesību aizsardzības dienas ietvaros dalība pasākumā "Ja gribi Liepāju izspēlēt", piedāvājot pasākuma apmeklētājiem radošo darbnīcu par tēmu „Esi drošs vasarā”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021