Darba plāni nedēļai

06.06.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 9.jūnija līdz 13.jūnijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

10.06.2008.

Reids peldvietās

 

11.06.2008.

Dalība seminārā par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, ko organizē resursu centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem „Zelda”

 

12.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude diennakts nometnē „Vecāķi 1”

 

12.06.2008.

Bērnu aprūpes iestāžu audzēkņu pieteikuma konkursa „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...” uzvarētāju apbalvošana

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

10.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils bērnu dienas nometnē „Vasariņa”

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”

 

12.06.2008.

Dzirciemā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu diennakts nometnē „Saules taka”

 

13.06.2008.

Tikšanās ar Kuldīgas sociālā dienesta sociālo darbinieci darbā ar ģimenēm un bērniem un Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektori par bērnu drošību vasarā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

10.06.2008.

Seminārs Balvu rajona bāriņtiesām par bērnu tiesību un vardarbības jautājumiem

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Grašu bērnu ciematā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē „Vasarā kā pasakā”

 

12.06.2008.

Tikšanās ar Ipiķu pagasta, Skaņkalnes pagasta, Vilpulkas pagasta un Ramatas pagasta sociālā darba speciālistiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

10.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 2.bērnu namā-patversmē „Priedīte”

 

10.06.2008.

Konkursa „Manas dzīvesprasmes” organizēšana Daugavpils 2.bērnu namā-patversmē „Priedīte”

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

10.06.2008.

Bauskas rajona padomē seminārs Bauskas rajona bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī par institūciju sadarbību.

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

10.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude dienas jaunrades nometnē „Brīnumzeme” Rēzeknes 2.vidusskolā

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude izglītojošā un atpūtas diennakts nometnē „Gribu zināt, kā pasargāt sevi!” kas organizēta Rēzeknes rajona Nautrēnos

 

11.06.2008.

Tikšanās ar Ilzeskalna pagasta bāriņtiesu un sociālo darbinieku par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

12.06.2008.

Audžuģimenes apsekošana Jersikas pagastā

 

12.06.2008.

Tikšanās ar Līvānu novada un Jersikas pagasta bāriņtiesu darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

12.06.2008.

Piedalīšanās seminārā Preiļu rajona bāriņtiesām un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem, starpinstitucionālo sadarbību, VBTAI 2008.gada darba prioritātēm

 

13.06.2008.

Peldvietu apsekošana Rēzeknes pilsētā un tās apkārtnē

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

10.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus 2.vidusskolā

 

11.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 7.vidusskolas dienas atpūtas un izglītojošā nometnē „Sprīdītis”

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020