Publiskie iepirkumi

11.05.2012Drukāt
Iepirkums - Audžuģimeņu salidojuma organizēšana un vadīšana

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Audžuģimeņu salidojuma organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/6.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Audžuģimeņu salidojuma organizēšana un vadīšana CPV 85321000-5.

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 14500 latiem (četrpadsmit tūkstoši pieci simti latu), bez PVN. Maksājums par pakalpojumu tiek dalīts divās daļās, avanss līdz 3000 latiem pēc līguma noslēgšanas jūnijā un atlikusī līguma summa pēc pakalpojumu sniegšanas augustā.

 

 

Paredzamais līguma izpildes laiks - 2012. gada jūlija mēneša beigas, salidojums rīkojams piektdienā, sestdienā vai svētdienā (iespējamie norises datumi saskaņojami ar Pasūtītāju).

 

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 24.maijam plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.02.2020